Отворено писмо


                                                                                           ДО
                                                                                           МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                           Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                                                           КОПИЕ ДО:
                                                                                           МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                           Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

                                                                                           КОПИЕ ДО:
                                                                                           МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
                                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                           Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 

                                                                 О Т К Р И Т О  П И С М О

                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

         Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, Ви информира за засилване на социалното напрежение по повод на скандалното финансиране на Сектор „Сигурност“ и  последствията от провежданата в последните години държавна политика на неравенство по отношение на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието.

           На фона на внесените становища, изпратените писма в т.ч. лично до Вас, до момента остават без резултат. Отсъствието на адекватна реакция от Ваша страна и от страна на правителството на Република България, налага извод за липса на политическа воля за справяне със задълбочаващите се проблеми в двете специализирани дирекции, които са съставна и неразделна част от сектор „Сигурност“, осигуряващи функционално по направление на дейности – обществения ред и националната сигурност в Република България.
В тази връзка, предвид неизпълнение на задълженията на МС, съгласно чл.105, ал.1 и ал.2, чл.109 от Конституцията на РБ, провокира активната ангажираност на ССЗБ да пристъпи към реализирането на продължителни протестни действия, започнали от края на миналата година до настоящия момент.
          Тъй като нашите цивилизовани опити за диалог и продуктивно сътрудничество с институциите, в т. ч. и министъра на правосъдието, към днешна дата остават безрезултатни, в тази връзка най-официално Ви каним, заедно с министъра на финансите и министъра на правосъдието на среща с нас по време на организирания протест, който ще се проведе на 10 март 2018г. (събота) от 13:00ч. Протеста е под надслов „Европа и за нас“ и ще протече като митинг-шествие, което ще премине от площада пред Министерство на правосъдието през Министерство на финансите до сградата на Министерския съвет.
          В качеството Ви на министър-председател на Република България и представител на държавата поела ротационното председателство на Съвета на ЕС, си позволяваме да Ви обърнем внимание, че във всички цивилизовани демократични държави, правителствата в лицето на своя представител е този, който кани протестиращите на преговори, а не протестиращите – управляващите.
         Напомняме, че нашите искания са за увеличение на основното месечно възнаграждение с 20%, т.е изравняване на възнагражденията на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, с тези на служителите в МВР, в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8121з-919 от 2017г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл.142, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗМВР (обн., ДВ, бр. 60 от 2017г.; изм. и доп., бр.4 от 2018г.), в т.ч и допълнителните възнаграждения по ЗМВР, както и поетапното решаване на проблемите с условията на труд и увеличаването на крайно недостатъчния пенитенциарен и охранителен състав в системата, съгласно Доклад с препоръките на Главния прокурор на РБ за периода 2015г. до настоящата 2018г.
         Крайно време е Министерство на правосъдието и правителството на Република България да изпълнят съвместно и отговорно политическия ангажимент, който поеха през 2017г. за равно третиране, унифициране и недискриминиране на служителите в Сектор „Сигурност“. Държавната власт по смисъла на Конституцията произтича от народа. Служителите заети в сектор „Сигурност“ и техните семейства сме органична, социална и духовна сплав, част от целокупния български народ – суверена на България. Държавата, в лицето на представителните органи не са над народа, не са над обществото, волята им не трябва бъде продукт и източник на социално напрежение, разединение, деструктивно, насочена срещу служителите си, които са имунната система на тази държава. Органите, носители на държавна власт имат право на съществуване и бъдеще, само когато са легитимни, почтени, съблюдават, изпълняват принципите на правовата държава, спазват „Върховенството на Конституцията и законите в страната, и във всичките си действия се ръководят от интересите на народа“, в съответствие с изразената воля в преамбюла на Конституцията на РБ за демократична, социална, правова държава. Държава с ред, сигурност, спокойствие, достойнство и самочувствие в национален, европейски и международен мащаб.
           Не оказваме натиск, а искаме и настояваме за цивилизовани преговори лично с Вас, в качеството Ви на премиер за отговорно продуктивно решение, каквото до настоящия момент няма, поради нереализирани преговори с министъра на правосъдието по смисъла на ЗМВР.
          Уверявам Ви, че ако това не се случи в рамките на две седмици, то на 26-27 март 2018г. ще последва протест на хиляди работници и служители на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, с подкрепа на техните близки  и други сродни организации, пред представителите на министрите на правосъдието от Европейския съюз, във връзка с предстоящото събитие, на което ще присъстват участници, представляващи съответните национални органи на участващите държави-членки на Европейския съюз, Европейската комисия, Генералния секретариат на Съвета, Европейския парламент, неучастващите държави-членки, представителите на трети страни, Евроюст, OLAF, Европол, практикуващи юристи и академични среди.

        Ще информираме и ангажираме, незабавно и официално посланиците на страните от ЕС, с оглед предстоящата визита, че „социалния диалог“ в РБ, като културна, социална и правна ценност, реципирано достижение на цивилизованите държави в ЕС е проформа. Ще представим в дълбочина и прозрачност имитациите на реформи, дискриминацията като реално установено състояние в специализираните дирекции и сектора в цялост, както и погазването на човешкото достойнство, правата на униформените служители, които за правителството нямат никаква стойност, грубо нарушавани и погазвани от същото, въпреки ратифицираните от Република България актове на първичното и вторичното право на ЕС – договори, регламенти, директиви, споразумения, европейски социални харти, съдържащи набор от ценности в сферата на труда и неговата защита, предвид развитата съдебна практика, във връзка с водената „политиката за сигурност“, която генерира единствено несигурност.{jcomments off}

Приложение: Декларации за подкрепа от „Синдикална федерация на служителите в МВР“ (изпратена по електронен път /ЕП/), „Национален полицейски синдикат в България“, „Конфедерация на Труда „Подкрепа“, „Български лекарски съюз“ /ЕП/, „Съюза на съдиите в България“ /ЕП/, „Асоциация на прокуратурите в България“ /ЕП/, „Сдружение за обществена подкрепа –СОП“, „Синдикат на българските учители“, Независен Синдикат на Затворска Полиција и Администрација на Република Македонија.                                  
         

         С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                                                                               
06.03.2018 г.                                                                    Христо Илков: ………………..
гр. София                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СС
ЗБ   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *