Отворено писмо до медиите от ССЗБ


                                    Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                   TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

    

                                                                                 До       

                                                                                 Печатни и електронни медии в РБългария

 
   Уважаеми дами и господа редактори и журналисти на независими и свободни българси медии ,

   На 27.04.2010г. „Синдикат на служителите в затворите в България” навършва една година от своето създаване.Официалната регистрация на Сдружението в съда преди една година позволи за първи път в историята на затворите в България упражняващите професии в системата на ГД”ИН” към МП  да имат възможност да участват и развиват своя организация, чрез която да отстояват и защитават свои основни социално-икономически и трудови интереси и права в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна. Този повод и желанието ни публично да поздравим всички членове и симпатизанти на нашето младо сдружение ни накара да потърсим съдействие  от вас с надеждата , че това може да стане факт  чрез вашата медия , за което предварително благодарим.

     Пожелаваме живот и здраве на онези колеги ,които показват висок морал , ценностни качества и  успяват да преодолеят всички препятствия за да изпълнят достойно своя служебен дълг.В същото време благодарим на всички свои членове , симпатизанти и съмишленици в лицето на сродните на нас синдикални организации за тяхната подкрепа , оказаното доверие и помощ за реализиране на предприетите от нас инициативи и действия за постигане целите на Сдружението.

         Едновременно  с  това за пореден път използваме случая да изкажем нашата готовност да работим съвместно с всички институции в РБългария за разрешаване на тежките проблеми , пред които са изправени работещите в пенитенциарната система  и които със съжаление отбелязваме , че се задълбочават .

26.04.2010г.                                                                                                     УС на ССЗБ

Пазарджик                                                                                                       Председатели на СД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *