Обявяване на протестна готовност


ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

КОПИЕ

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

На проведено разширено заседание на УС на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, на 05.10.22г, в продължение на пет часова дискусия, между председатели на дружества и членове на организацията, се установи ескалиране и генериране на огромно напрежение в местата за лишаване от свобода и следствените арести, поставящо под сериозно съмнение правото и възможността на служителите да изпълняват служебните си задължения в професионална и спокойна обстановка, гарантираща сигурността в тези структури, респективно тази на гражданите на РБългария.

Мълчанието и бездействието по предприемане на категорични действия, по множеството зададени от нас въпроси, отнасящи се до липса на управленска политика, гарантираща принципно и модерно развитие на пенитенциарната система, доведоха до единодушно взето решение за ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ.

С това наше решение се обявяваме срещу всякакви действия, нарушаващи нормалния ритъм на работа, изразяващи се в устни разпореждания за изготвяне на нови месечни графици в затворите и арестите без предварителен анализ и оценка на въздействието, с риск да рефлектират върху сигурността, влошаващи работната обстановка, оставящи съмнение, най-вече, за неприемливи опити за реваншизъм, с цел отслабване на организацията, във връзка с настояването ѝ за реформи, изнасянето на информация, предизвикала проверки довели до констатиране на множество нарушения на процедурите по ОП в ГД “Изпълнение на наказанията“, поставени искания за преглед на неоправдано трансформиране на щат в административни длъжности за сметка на надзорно-охранителния състав, системно нарушаване на трудово-правни разпоредби, касаещи правата на служителите, лоша кадрова политика в посока кариерното израстване на служителите, подадени сигнали за казуси със скандално и неетично поведение, в разрез със заемани ръководни длъжности, безпомощно управление, трансформиращо се  в прогресираща агресия срещу служителите в затворите и арестите в страната, без индикации за усилия тенденцията да бъде обърната, и др., генериращи несигурност, напрежение и демотивация.

В качеството си на Организация с най- многобройна представителност на специализираните дирекции в Министерство на правосъдието, отстояваща правата и интересите на служителите, публично и прозрачно представяща пред общността дългогодишните и задълбочаващи се проблеми в сектора, настояваме за:

Провеждането на среща с Вас, в спешен порядък, при условията на равнопоставен и конструктивен диалог, с участието на представители на всички наши дружества и под надслов:

“ ВРЕМЕ Е ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО“!

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Отговорността за бъдещето на държавата, в частност на пенитенциарната система е на всички нас.

НИЕ СМЕ ГОТОВИ, А ВИЕ…?

 

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

Ясен Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *