Обява


                                                                             О Б Я В А

 
Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква Общо събрание на 19 март 2016 г. / събота / от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел*** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ гр.Варна

При следния Дневен ред:

 
1. Отчет за дейността на Сдружението за 2015 год.
2. Финансов отчет на Сдружението за 2015 год.
3. Доклад на Контролната комисия за извършена проверка на финансовия отчет и отчета на дейността на УС на Сдружението
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на ССЗБ
5. Промени в Устава на Сдружението
6. Освобождаване от длъжност на Председателя и членовете на Управителен съвет на ССЗБ и избор на нови членове и Председател
7. Освобождаване от длъжност на Председателя и членовете на Контрална комисия на ССЗБ и избор на нови членове и Председател
8. Приемане на насоки за дейността на Сдружение ССЗБ през 2016 год.
9. Разни
Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.{jcomments off}
 
Председател на УС на ССЗБ Иван П. Петров

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *