Обява


О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 от Устава на ССЗБ  свиква  Общо Събрание,  което ще се проведе на 08.02.2013 год. / събота /, от 12.00 ч., в гр. Пловдив , Хотел “ АЛИАНС “ , бул. “ Васил Априлов “ № 7, при следния       

Д н е в е н     р е д:

1.    Отчет за дейността на Сдружението за  2013 г.;

2.    Финансов отчет на Сдружението за 2013 год.;

3.    Доклад на Контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет и дейността на УС на Сдружението;

4.    Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ССЗБ;

5.    Промени в Устава на Сдружението;

6.    Смяна на членове на УС на ССЗБ;

7.    Смяна на членове на Контролната комисия (КК) на ССЗБ;

8.    Приемане на насоки за дейността на Сдружение ССЗБ през 2014г.;

9.    Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от   ЗЮЛНЦ и чл. 21 ал. 2 от Устава на ССЗБ  събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.{jcomments off}

Обявата  е  публикувана във вестник  „СЕГА“ брой 2 /4877 / от 03 януари 2014 год. на стр. 18 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *