Обява за свикване на ОС на ССЗБ


                                                                          О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 29.01.2011 г. от 12.00 ч. в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 1, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на сдружението от 01.06.2010 г. до 31.12.2010 г. –  проект за решение – ОС приема отчета на УС за периода от 01.06.2010 г. до 31.12.2010 г.

2.Финансов отчет за периода от от 01.06.2010 г. до 31.12.2010 г. –  проект за решение – ОС приема  финансовия отчет на УС за периода 01.06.2010 г. до 31.12.2010 г.

3.Доклад на контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет на сдружението – проект за решение – ОС приема доклада на КС  за периода от 01.06.2010 г. до 31.12.2010 г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет – проект за реше-ние – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността на сдружението .

5.Промени в устава на сдружението –  проект за реше¬ние – ОС приема предложените промени в Устава на сдружението.

6.Приемане на насоки за действие на ССЗБ през 2011г – проект за реше¬ние – ОС приема предложените насоки за действие  на сдружението.

7.Смяна на членове на УС и КК на ССЗБ – проект за решение – ОС приема /не приема направените предложения за смяна на членове на Управителния съвет и  и членове на Контролния съвет, избор на нови членове на  управителен съвет  и избор на нови членове на контролен съвет

8.Разни

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от   ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Обявата  е  публикувана в  Държавен Вестник    брой 95 , стр. 159  от  03.12.2010 год.

Още по темата{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *