Обява за Общо събрание на Синдикат на Служителите в Затворите в България / ССЗБ /


               

                                                           О   Б   Я   В   А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“  / ССЗБ / , гр. Пазарджик,  на основание  чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква Общо събрание на 21 и 22  февруари  2015 г. / събота / от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел *** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ – гр.Варна
 При следния  Дневен ред:

1.    Отчет за дейността на Сдружението за 2014 год.

2.    Финансов отчет на Сдружението за 2014 год.

3.    Доклад на Контролната комисия  за извършена проверка на финансовия отчет и дейността на УС на   Сдружението

4.    Освобождаване от отговорност на  членовете на Управителния съвет на ССЗБ

5.    Промени в Устава на Сдружението

6.    Смяна  на членове на Управителен съвет на ССЗБ

7.    Смяна  на членове на Контрална комисия  на ССЗБ

8.    Приемане на насоки за дейността  на Сдружение ССЗБ  през  2015 год.

9.    Разни

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от   ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.{jcomments off}

        

 19. 01. 2015 год.                                                   Управителен съвет на ССЗБ

                                                            

   

                            

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *