Общото събрание на ССЗБ избра нов Управителен съвет и Контролна комисия


На 09.02.2019 г. се проведе отчетно-изборно ОС на ССЗБ, на което присъстващите 147 делеати обсъдиха и гласуваха: – отчет за дейността на организацията през предходната 2018 г., годишен финансов отчет за 2018 г., доклада на КК за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2018 г. Проведе се и избор на нов състав на УС и КК. Общо 15 бяха номинираните кандидати за членове на УС :Ивайло Григоров, Стайко Славчев, Ясен Тодоров, Нейко Комитски, Георги Стоянов, Маринела Георгиева, Цветан Михайлов, Радослав Мартинчев, Петър Николов, Радостин Радованов, Христо Илков, Мартин Чобанов, Росен Кирилов, Пламен Караманов и Антоанета Стойкова. Отвод си направиха номинираните Георги Стоянов, Христо Илков, Цветан Михайлов и Радослав Мартинчев. {jcomments off}

Новият Управителен съвет се състои от 9 члена:

  Ивайло Григоров
  Стайко Славчев
  Ясен Тодоров
  Нейко Комитски
  Маринела Георгиева
  Петър Николов
  Антоанета Стойкова
  Пламен Караманов
  Радостин Радованов

Новият председател избран на първото събрание на новия Управителен съвет е Ивайло Григоров. За негови заместници съветът избра Стайко Славчев и Ясен Тодоров. От останалите членове на Управителния съвет Антоанета Стойкова беше избрана за секретар на УС. Промените в състава на Управителния съвет предстои да бъдат вписани по съдебен ред. 

За членове на Контролната комисия бяха избрани:  

  Емил Велков
  Иван Коцев
  Ангел Йорданов
  Зарафинка Кръстева
  Георги Ковачев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *