Обръщение на УС към членовете на ССЗБ


Уважаеми членове на Синдикат на служителите в затворите в България,

Обръщаме се към вас във връзка с огласяването на решението на Общото събрание за избор на нов Управителен съвет.

С настоящото обръщение Управителния съвет изразява своите бъдещи намерения, обявява се срещу всякакви действия поддържащи дух на конфронтация и апелира за единна подкрепа на членовете.

Планираме промени, които да гарантират положителната посока на развитие и стабилност на организацията, изразяващи се в реални действия за възвръщане влиянието на сдружението, чрез:

•Програмна политика, воля и визия;
•Консолидация на общността, колективни и солидарни действия;
•Спазване принципите на безпристрастност и политически неутралитет;
•Открит и откровен дебат за патологичните процеси и пътищата за преодоляване на проблемите в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана“;
•Привличане на външни експерти за изпълнение на дейностите;
•Усилия в изграждането на мрежа от контакти и привличането на партньори на основата на прозрачност, доверие, взаимно уважение;
•Засилване на отношенията с организации, с които имаме доближаващи се или идентични становища и позиции;
•Контакти с медиите;
•Ефективни прояви на протест, като форма на недоволство поставящи на фокус не само и преди всичко изисквания за по – високо заплащане на труда и респективно бюджета на страната, а засягащи ценностни въпроси – възстановяване на достойнството, себеуважението, чувството за справедливост на служителите в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана“ като професионална група.
Съзнаваме, че пред всички тези амбициозни планове, предвид обществената динамика и процесите от национален и световен мащаб, съществува риск от непредвидени и нежелани турболенции, но от вашата подкрепа и степен на ангажираност, зависи колко успешно и разумно ще преминем през предизвикателствата, които предстоят.

Преди да решите, че нашите усилия ще са напразни, а от вас нищо не зависи ви припомняме, че именно вашите действия и решителност оставиха решаващ отпечатък върху смисъла на всички събития, които тържествуваха с успех през годините.

УС на Синдикат на служителите в затворите в България

8 февруари 2022 г.

София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *