Ниското доверие към затворната система налага системни усилия и приемственост


Въпросите, за състоянието на затворите в България, проблемите и предизвикателствата свързани с тях, в последния месец отново придобиха своята актуалност.

Използваната във времето от институциите, обобщено формулирана фраза „реформа в затворите” звучи смислено, но попада в полето на голите абстракции. Маркираната чрез нея реалност, рисува в публичното пространство картина, която остава неясна за българското общество.

Синдикат на служителите в затворите в България винаги е отстоявал позиция по въпросите свързани с процесите на реформиране на пенитенциарната система. В тази връзка сме силно обезпокоени от системния недостиг на средства в системата на затворите. В продължение на години бюджетната рамка не позволява да се задоволят изцяло потребностите на местата за лишаване от свобода и оставя непостижимо въвеждането на евростандартите в тези институции, което е основна причина за слабостите в работата на персонала, оттам и за критиките във всички мониторингови доклади на ЕК. Липсата на достатъчно финансово обезпечаване в голяма степен има отношение и към проблемите с лоялността на служителите.

Усилията които полага Министерството на правосъдието за справяне с корупционните практики в местата за лишаване от свобода, срещат нашата подкрепа, но не приемаме, че с тях се изчерпва отговорността на държавата към укрепване на пенитенциарната система.{jcomments off}

Сериозните критики към нашата дейност, са аргумент в близко бъдеще да поставим още по – остро някои въпроси и търсим отговори за конкретните мерки и действия свързани с :

Подобряване на жилищно битовите условия в МЛС;

Изпълнение на съответните за всяка една година инвестиционни програми за развитие на материалната база на пенитенциарната система;
 
Финансовото обезпечаване по прилагането на стандартите за годишна издръжка на един лишен от свобода и на битови и санитарно – хигиенни стандарти за жилищните помещения на лишените от свобода.

Повишаване на сигурността в затворите и следствените арести с внедряването на съвременни и модерни технически средства за наблюдение и контрол, охрана и управление;
 
Постигането на по – висока обучаемост на всички групи пенитенциарен персонал;
 
Попълване на свободните щатни бройки;

Повишаване социалния статус на служителите и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 
Гарантиране спазването на социални, трудови и трудово – осигурителни права на служителите, както и запазване на социални компенсации .

Нашата позиция е продиктувана от схващането ни, че разрешаването на проблемите в МЛС имат отношение не само за нормалната работа в тези учреждения. Те са в обществен интерес, защото политиката по изпълнение на наказанията осигурява защитата на обществото от правонарушителите и тяхната ресоциализация.

 

 

                                                                                           От името на УС на ССЗБ

                                                                                           Иван Петров – председател

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *