Националният омбудсман изпрати препоръка до министъра на правосъдието, свързана с трудовите права на служителите в затворите


 

 Снимка: BGNES

Експерти от институцията на омбудсмана извършиха проверка по сигнал на Синдиката на служителите в затворите в България за проблеми, свързани с трудовите права на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. В резултат на направените констатации омбудсманът изпрати писмо до министъра на правосъдието, в което пише:

„Воден от чувството за социална справедливост, като отчитам, че всеки труд трябва да е възмезден, както и спецификата на дейността на служителите в ГД „Изпълнение на наказанията” и нейното значение за обществото, се обръщам към Вас с препоръка за: предприемане на мерки за гарантиране на трудовите права, чрез ясно регламентиране на времето, което трябва да се отчита като работно при дежурства и изпълнение на дейности извън тях, съобразно европейското законодателство и съдебната практика; заплащане за полаган нощен труд, както и за работа на официални празници; осигуряване на нормални условия за труд, почивка, хранене и хигиена във всички звена, включително чрез търсене на възможности за изграждане или ползване на друг сграден фонд; развитие на диалога със синдикалната организация на всички нива, в дух на сътрудничество и при зачитане на интересите на всяка от страните”.
 
В писмото си омбудсманът констатира, че действащата нормативна уредба, както и издаваните във връзка с прилагането й заповеди и указателни писма, не уреждат изчерпателно и безспорно всички въпроси, свързани с отчитане на продължителността на работното време. Нормативно не е предвидено изплащане на допълнително възнаграждение за работа през нощта и в дните на официалните празници. Той припомня, че с окончателни съдебни решения ГД „Изпълнение на наказанията” е осъдена да заплати на надзиратели за положен от тях извънреден труд. Съдът приема, че 4-те часа от 24-часовото дежурство, през които служителят няма право да напуска работното си място и е задължен да е на разположение, е част от неговото работно време, доколкото изпълнява трудови задължения, макар и в ограничен обем. Константин Пенчев пише, че се полага труд над установеното работно време, като причините са различни – необходимост от допълнителни постове за охрана на лишени от свобода във външни болнични заведения; недостиг на служители, включително поради непредвидени отсъствия или дългия период за провеждане на конкурсите за заемане на свободни длъжности. Това води и до прекъсване на предварително определени с графици почивки и отпуски. В писмото пише още, че не се отчита времето, през което според графика служителят не е на работа, но участва в обучение/стрелби, претърсвания, изпълнение на задачи, свързани с управление при кризи.
 
Константин Пенчев отбелязва, че осигуряването на нормални условия за труд, почивка, хранене и хигиена на служителите е ограничено в известна степен от състоянието на сградния фонд и от недостатъчния брой на помещенията в него. „Въпреки това, не във всички звена са идентифицирани условията на труд чрез оценка на риска, а учредените комитети по условия на труд съществуват по-скоро документално. Продължително време не са извършвани медицински прегледи, включително на работещите с видеодисплеи” – пише омбудсманът. {jcomments off}

Източник: www.ombudsman.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *