Напуснал системата надзирател се обърна към медиите и поиска среща със заместник – министъра на правосъдието


Бившият вече председател на СД на ССЗБ Боян Николов е изпратил писмо до българските медии и заместник – министъра на правосъдието, в което заявява: „Воден от разбиранията си и нетърпимостта ми към държание, обслужващо лични интереси на определен кръг лица, взех своето решение да напусна системата.„Пълният текст на отвореното писмо гласи:

Уважаеми представители на медии в България,

Обръщам се към Вас, воден от желанието си да дам гласност на проблем, свързан с негативното отношение на някои ръководители на затвори и арести към членовете на синдикални дружества и оказването на натиск върху техните ръководства, какъвто е случаят с мен. Страховете ми са продиктувани от възможността една млада организация създадена с идеална цел, като Синдикат на служителите в затворите в България, да не получи шанс за развитие и още с първите крачки по пътя към своето утвърждаване да бъде прекършена. Нейните членове, служителите в пенитенциарната система да загубят възможността да извоюват право на информираност и мнение при обсъждане на въпроси, които засягат социалните им и трудови права, по висок жизнен стандарт, ясни критерии за кариерно развитие.

Воден от своите разбирания и от уважение към институциите се обърнах към Заместник – министър Пламен Георгиев за среща по тези въпроси. За повече яснота във връзка с горенаписаното излагам пред Вас, текста на молбата си до него.

04.04.2012 г.                                                                                                           С уважение: Боян Николов

До
Г-н Пламен Георгиев
Зам.- министър на правосъдието

МОЛБА
От Боян Иванов Николов

Уважаеми Г-н Заместник министър,

Позволявам си да се обърна към Вас, и да предложа да бъда изслушан, с надеждата от висотата на заеманото от Вас, положение и съобразно правомощията Ви, по закон, да бъдат взети необходимите мерки да бъдат спазвани конституционното право на синдикално сдружаване на служителите, техните трудови права и принципите на Етичния кодекс на служителите в Министерство на правосъдието, във връзка с действия на ръководството на Поправителният дом в гр. Бойчиновци.

Причина за моята молба са откритата конфронтация и натиск, който ми бяха оказани от страна на ръководството на ПД, което си обяснявам със смелостта ми да създам Синдикално дружество към Синдикат на служителите в затворите в България. Практика, с която се цели пречупване гръбнака на Синдиката. Натиска, за който говоря се изразява с поредица от действия уронващи моя личен авторитет, респективно авторитета на Синдикалната организация. Всичко това се случва пред погледа на моите колеги, които честно и почтено се борят за своите права, осмелявайки се да изразят определена позиция, обявяват са срещу шуробаджанащината, на която сме свидетели и искат сериозна дискусия в търсене на промяна.

Воден от разбиранията си и нетърпимостта ми към държание, обслужващо лични интереси на определен кръг лица, взех своето решение да напусна системата. Това мое решение взех трудно, смятайки, че служа по призвание, но търпението ми премина границата на моята ценностна система. Държа да отбележа, че винаги съм бил отговорен като служител, водил съм се от морално – етичните правила и съм спазвал закона.

Мое морално право е да отговоря на отправените ми нападки и обвинения, за което ще съдействам за разкриване на истината и използвам всички позволени от закона инструменти.

Моля да проявите разбиране и позволите да защитя своята позиция пред Вас !{jcomments off}

02.04.2012 год.                                                                                                                       С уважение:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *