Министър Цачева уверява:Пари за увеличение на заплатите ще има


На 21 декември 2017г. правосъдният министър Цецка Цачева разговаря с представители на Синдикат на служителите в затворите в България.

В срещата участваха от Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/, Синдикат „Охрана“ и главните директори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ Свилен Цветанов и на Главна дирекция „Охрана“ /ГДО/ Георги Жеков. На разговорите присъстваха още ресорният заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и главният секретар на ведомството Стоян Стоянов.

На срещата преди утвърждаване на бюджета на правосъдното министерство, стана ясно, че увеличаването на разходите за персонал с общо 6 млн. и 600 хил. лв., одобрени в бюджета за догодина дава възможност за увеличение на основното възнаграждение на всички служители в ГДИН и ГДО с 5 %.В тази връзка до 29 декември т.г. главните директори на ГДИН и ГДО следва да представят проект на заповеди за определяне размера на възнагражденията по длъжности, както и за размера на новите основни индивидуални заплати на служителите във всички структури.

Остава в сила настояването на Синдикат на служителите в затворите в България за увеличение на базата за определяне на допълнителни възнаграждения за работа при специфични условия на труд от 95 лв. на 190лв. Във връзка с предложението е постигнато съгласие, главните директори на двете главни дирекции да предложат варианти за изменение на заповедите при сегашната структура и диференциация, както и с промените, които предлагат, съобразно отговорностите на служителите. Въз основа на представените разчети, ще стане ясен размерът на необходимите допълнителни средства за персонал и съответно ще бъде търсена възможност за осигуряването им до удовлетворяване на исканото от Синдикат на служителите в затворите в България увеличение.

От страна на Синдикат на служителите в затворите в България е изразено категорично несъгласие освен по отношение на непроменената през годините база от 95 лв. и по отношение на някой от текстовете на получения за съгласуване Проект на Заповед за специфични служебни дейност, като е поставено искането за отпадане на възможността началниците на териториални служби да могат да установяват, определят и изменят размера в по-голям или по-малък, да спират съответно възстановяват и да извършват др. подобни действия извън изричната законова регламентация във вреза на правоимащите служители.

На внимание е поставено и искане от страна на синдиката навсякъде в проекто-заповедта при опредедляне на процент от базата и конкретизиране на размерите за допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности да се замени думата „до“ с думата „от“ по еднакъв ред, условия и фиксиране, като по този начин се ограничи възможността за злоупотреба в редукция от определената сума, съобразно категоризацията на подразделенията.

През 2018 г. се увеличава с 1 млн. лева размерът на разходите за издръжка в ГДИН и ГДО.

По отношение на искането на Синидкат на служителите в затворите в България за изработването на нормативен документ със стандарти за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на видовете дейности по охрана в МЛС страните се споразумяха за създаване на работна група с участието на представители на служителите, ръководена от зам. – министъра на правосъдието проф. Проданов, която да разработи критерии и да предложи проект на нормативи за съотношение на числеността между затворници и надзиратели, като се отчетат особеностите на режима на всяко конкретно място, със срок това да стане факт до юни 2018 г.

Във връзка с възникнали противоречия между страните по обсъждането на текстове от норматива за определяне на допълнителното възнаграждение за резултати в служебната дейност е поставен краен срок, за представяне на съгласувания вариант на правилата 31 януари 2018 г.

В края на срещата правосъдният министър благодари на синдикалните организации за съвместната работа през 2017 г. и изрази увереност, че добрият диалог между министерството и тях ще продължи в дух на коректност и разбирателство.

Остава в сила обаче готовността на Синдикат на служителите в затворите в България за продължаване на протестните действия.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *