Министерство на правосъдието проведе среща със Синдиката на служителите на затворите в България


  Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Вчера, 27.01.2015 г., на работната среща, която се проведе по искане на министъра на правосъдието Христо Иванов, Заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов и Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) се срещнаха с УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).

След продължителни преговори между социалните партньори – синдикат,  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и Министерство на правосъдието, се постигна споразумение, Министъра на правосъдието в едноседмичен срок да издаде Заповед за Реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време, която да влезе в сила със задна дата от 01 януари 2015 година.

В резултат на постигнатото споразумение и съгласуваните промени в нормативните документи е предвидено:

– За всеки отработен час  или част от него между 22.00 и 06.00 ч. на държавните служители да се изплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 0,25 лв.

– При сумирано отчитане на отработеното време общият брой часове положен труд между 22,00 и 6,00 ч. за отчетния период да се умножава с коефициент 0,143.

– За работа през дните на официални празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на държавните служители да се изплаща допълнително възнаграждение в размер на удвоения размер на основното месечно възнаграждение, което се определя, като определеното основно месечно възнаграждение към датата на полагане на труда се раздели на средномесечния брой работни дни и полученото число се умножи по броя на отработените часове на официален празник.

– За времето, през което с писмена заповед и/или график, издадени от съответния началник, държавният служител е на разположение и се намира извън местоработата си на място, определено в заповедта и/или графика, се изплаща допълнително възнаграждение за всеки час или част от него в размер на 0,35 лв.

Одобрени бяха и други изменения по отношение на свързани със сектора разпоредби и нормативни актове, касаещи изплащането на допълнителни суми за постигнати резултати в служебната дейност, плащанията за специфични и утежнени условия на труд, както и сумираното изчисляване на работното време.

Страните не успяха да се договарят за увеличение на сумите за храна от 80 на 120 лева, като причината е липсата на средства. Запазва се също и размера на сумите за специфични и утежнени условия на труд.

Синдикатът на служителите в затворите в България за пореден път обърна внимание, че подобна неравнопоставеност в плащанията, дължаща се на недостатъците на държавното бюджетиране, между служителите на отделни ведомства в Сектор – Сигурност на практика граничи с дискриминация.

От Министерството на правосъдието от друга страна обявиха, че разчитат, че необходимите средства ще бъдат осигурени от Министерството на финансите, след прилагане на финансовите и организационните мерки за оптимизиране на дейността и разходите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), с което ще се предотврати възникването на социално напрежение в системата и ще се изпълни ангажимента поет от отговорните институции по отношение изпълнението на исканията на Синдиката на служителите в затворите в България.

Служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към правосъдното министерство ще бъдат съкратени с 10%, стана ясно още на срещата. В хода на дебатите, се реши, че основната насока на работа ще бъде обединяване на структури с цел съкращаване на ръководния и административен персонал без да бъдат засегнати служителите, които работят на терен, а до края на месеца да има окончателен вариант за структурата на двете дирекции „Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“, като мерките бъдат представени на ССЗБ.

Проверките в Поправителния дом за непълнолетни лишени от свобода в Бойчиновци и последващите действия на прокуратурата там не са наказателна акция срещу дома и ръководството му, заяви заместник-министър Янкулов, в отговор на позицията на ССЗБ, че синдиката не приема обвиненията за употреба на насилие в дома от страна на надзирателите, и подчерта, че идеята не е да се закрива базата, а напротив, да се оптимизира дейността й.

„Системата е изправена пред много проблеми и се надявам на поетапното им решаване с подкрепата на ръководството на синдиката“, подчерта заместник-министър Янкулов на брифинг след края на срещата. {jcomments off}

На срещата, която се проведе в Министерство на правосъдието, присъстваха още началникът на кабинета на министъра Надежда Йорданова и главният секретар Ивелина Николова, Главен комисар Георги Жеков, директор на Главна дирекция „Охрана“, г-н Митко Димитров и г-н Свилен Цветанов  – заместник – директори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), Евгения Катевска – директор на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност при МП, Васко Бабаджанов – Началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Нина Димитрова – началник на отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ (ФРО) в ГДИН, пресаташето на Министерството на правосъдието Сашка Андрекова.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *