Име Длъжност Мобилен телефон
1 Ясен Тодоров Председател на УС на ССЗБ +359878161981
2 Радослав Мартинчев Зам. председател на УС на ССЗБ +359887611584
3 Антоанета Стойкова Зам. председател на УС на ССЗБ +359888409323
4 Цветан Михайлов Секретар на УС на ССЗБ +359888666382
5 Диян Димов Член на УС на ССЗБ +359888103407
6 Николай Костадинов Член на УС на ССЗБ +359988881525
7 Петър Николов Член на УС на ССЗБ +359887570332
8 Петко Петков Член на УС на ССЗБ +359885873583
9 Станислав Загорски Член на УС на ССЗБ +359888381494
10 Иван Коцев Председател на КК на ССЗБ +359877631001