Комитетът против изтезанията към Съвета на Европа публикува доклад за България


 

Снимка REUTERS

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) към Съвета на Европа днес публикува доклад за посещението си в България през май 2012 г. и реакцията на българските власти. По време на посещението делегацията на КПИ разгледа режима и условията на задържаните затворници в местата за лишаване от свобода в Бургас и Варна.

Пренаселеността продължава да бъде належащ проблем в българската пенитенциарна система и обезпокоителни нива на пренаселеност са регистрирани и в двата посетени затвора. Докладът настоява властите да удвоят усилията да противодействат на този проблем и да бъдат ръководени в това отношение от съответните препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Като цяло материалните условия в затворите в Бургас и Варна не са приемливи. В отговор, българските власти напомнят за приетата от правителството „Програма за подобряване на условията в пенитенциарните заведения за периода 2011 – 2013 г.“ и изтъкват, че някои затвори, включително Бургас и Варна, ще претърпят частичен или пълен ремонт. Въпреки това те също подчертават, че липсата на финансови ресурси възпрепятстват усилията в тази насока.{jcomments off}

В Бургаския затвор делегацията е чула много твърдения за често физическо малтретиране от страна на персонала, а в някои случаи са отбелязани и скорошни натъртвания и ожулвания, съответстващи на твърденията за малтретиране. В един от случаите, кадри от видеонаблюдението, гледани от делегацията, потвърждава обвинения на един затворник за нападение от надзирател. В отговор българските власти са уведомили КПИ, че са последвали разследвания във връзка със случая, както и с други сериозни въпроси, идентифицирани от делегацията. Двама човека от персонала, включително и директора на затвора, са уволнени. Освен това, изготвен е план за действие, който ще включва и извършването на обстоен преглед на цялостното функциониране на Бургаския затвор и оценка на слабостите на управлението на затвора, както и на лечението и проблемите, с които се сблъсква затворническата популация.

В двата посетени затвори делегацията е получила много голям брой заявления за корупционни практики от страна на служителите в затворите. В доклада КПИ призовава за решителни действия за борба с феномена на корупция в системата на затворите и препоръчва да се проведе разследване на сигналите за корупция, получени в затворите в Бургас и Варна. В отговор българските власти се позовават на приемането на Стратегията за превенция на корупция в системата на затворите на централно и местно ниво. Колкото се отнася до случая с Бургаския затвор, два случая на корупция са установени и са довели до уволнение, а трети случай в момента се разследва. 

Предоставянето на здравни грижи е много проблематично в затворите в Бургас и Варна, поради силен недостиг на персонал и ресурси. Невъзможността да се осигури достатъчен персонал на двете места за лишаване от свобода е направило почти невъзможно предоставянето на адекватни здравни грижи. КПИ призовава за значително засилване на здравните екипи в двата затвора. Комитетът също така препоръчва Министерството на здравеопазването да заеме по-активна роля в надзора на стандартите за грижа в местата за лишаване от свобода (включително във връзка с назначаването на персонал в здравните екипи, тяхното обучение на работното място, оценка на клиничната практика, удостоверяване и инспекция). Българските власти посочват в отговора си, че в момента тече конкурс за назначаване на лекар в Бургаския затвор. 

Що се отнася до доживотно осъдените затворници, КПИ приветства усилията, положени в двата посетени затвора, да се интегрират някои от доживотно осъдените с останалите лишени от свобода. Въпреки това, за съжаление няма постигнат напредък по отношение на отстраняването на наказанието „доживотен затвор без право на замяна“ от Наказателния кодекс. Комитетът изразява мнението, че е нехуманно да се лиши лице от свобода за цял живот без всякаква реалистична надежда за освобождаване.

 

Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук.

Още по темата : БНР – Репортаж на Диана Чепишева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *