Искане за предоставяне на звуков файл от проведена среща в МП


ДО

Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България се обръщам към Вас, с искане да предоставите звуковият файл от срещата със синдикалните организации, която Министерството на правосъдието инициира на 3-ти юни 2022г. или лично, с предоставяне на информацията до българските медии, да разкриете съдържанието на разговора от консултациите.

Повод за това наше искане е пълното разминаване на публикуваното от пресцентъра съобщение на сайта на министерството, внушаващо постигнати споразумения, целящо да заблуди обществото с ad hoc цитирани приоритети на организацията, като демонстрация на визия и активност на Министерството на правосъдието, и още по-смущаващите и недопустими опити за прехвърляне на отговорност към представителите на синдиката, a с това придаване на комбинирана тежест за неоправданото Ваше и на екипа Ви бездействие, съобразно поети ангажименти и законоустановените Ви правомощия и отговорност за тяхното упражняване или не упражняване като техен носител, в контекста на желанието ни различията с фактите да бъдат установени и разгласени.

С оглед на нееднократно декларираните от Вас публично ангажименти, свързани с гарантирането на прозрачност и етика в работата на министерството, което оглавявате, Ви обръщаме внимание, че в случай на отказ, Синдикат на служителите в затворите в България ще тълкува подобно поведение от Ваша страна, като осуетяване на възможността гражданите да бъдат осведомени за становищата на различните страни, които взеха участие в проведеното заседание.

Искането ни е мотивирано от убеждението, че тази информация е свързана с обществения живот в Република България и ще даде възможност на обществото и нашите членове да си съставят собствено мнение относно дейността, становищата, направеното или неизпълнено на задължени по закон субекти осъществяващи представителство на институцията, организиране, ръководство и контрол върху дейността на поверените Ви ГД „Изпълнение на наказанията“ и  ГД „Охрана“, в условията на поддържано твърдение на правителството на Република България за необходимост от реформи в Сектор Сигурности организирани протести, изразяващи мнението на професионалните общности в сектора по темата.

Уверяваме Ви, че въпросите ще бъдат поставени и натиска до получаване на отговор ще бъде поддържан на протеста на 12-ти юни в гр. София, от служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и  ГД „Охрана“, формулирали ясни и конкретни искания на протестите на 3-ти юни т.г. и много преди това назад в годините, поставени от нас като легитимно излъчени представители.

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България:

 

06.06.22г.                                                              С уважение:

Гр. София                                                                        Антоанета Стойкова

/зам. Председател на УС на ССЗБ/

 

 

 

                                                                               

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *