Иван Петров в писмо до министър Ковачева: Нерешаването на проблемите в затворите създава недоволство и напрежение


Снимка: BGNES

„Длъжни сме да Ви предупредим, че нерешаването на проблемите или отлагането им, както и неяснотите по отношение на готвените промени в нормативната база засягащи социалните, трудови и професионални права на служителите в МП създава огромно напрежение и недоволство сред тях.“{jcomments off}

Това пише в официално писмо до министъра на правосъдието Диана Ковачева председателя на УС на ССЗБ Иван Петров. В него Иван Петров излага съображенията си в тази посока и настоява за отговор по повдигнатите въпроси. По – долу публикуваме пълния текст на писмото с малки съкращения.

                                                                                                             До

                                                                                                             Министъра на правосъдието

                                                                                                             Г-жа Диана Ковачева

 

                                                                                                             Копие до

                                                                                                             Зам. министъра на правосъдието

                                                                                                             Г-н Пламен Георгиев

                                                                                                             Копие до

                                                                                                             Гл. директор на ГД „ИН“

Уважаема  Госпожо Министър,

Като Председател на Управителния съвет на Синдикат на Служителите в Затворите в България с безпокойство се обръщам към Вас по отношение на следното :

В последните дни до нас, като Синдикална организация достига неофициално информация, относно готвени промени в нормативната база, касаещи промяната на статута на някои категории държавни служители по смисъла на ЗМВР и ЗИНЗС, в частност служители при ГД „ИН”, целящи отнемане или ограничаване на социални и професионални права на тези служители.

В тази връзка моля, да потвърдите или опровергаете тази информация. При наличие на потвърждение от Ваша страна моля да ни предоставите сведение за текущите процеси относно готвените промени; какво предвиждат; смисъла от въвеждането им; методиката по която се извършват; критериите които включват. В резултат на настоящата финансова криза, предвид необходимостта от прилагането на непопулярни мерки бихме подкрепили политики откриващи пресечна точка на интереси, по въпроси, отнасящи се до икономически, социални, трудови и професионални права, но не и необосновани радикални промени с неясен ефект.

Моля, да ни информирате и за развитието на няколкото основни проблеми за решаването, на които поехте ангажимент и са от сериозно  значение за служителите в МЛС. Огромно безпокойство буди у нас като Синдикална организация факта, че не само все още няма решение на проблема за увеличаване на социалните плащания /парични средства за храна и обезщетенията за утежнени условия на труд/, но и от началото на 2012 година вече четвърти месец не се изплащат сумите по фонд СБКО. Огромна част от този фонд са предназначени за чисто социални дейности, като подпомагане на служители изпаднали в тежко здравословно и финансово положение, разходи свързани със столовото хранене и др.

УС на ССЗБ сме сериозно обезпокоени и от липсата на каквото и да е развитие на предложението ни за сключване на Споразумение за сътрудничество на МП със ССЗБ, с което се уреждат официално отношенията между двете страни.

Длъжни сме да Ви предупредим, че нерешаването на проблемите или отлагането им, както и неяснотите по отношение на готвените промени в  нормативната база засягаща социалните, трудови  и професионални права на служителите в МП създава огромно  напрежение и недоволство и води  до  демотивация и деморализация  на тези служители, което е пречка за нормалното  изпълнение на служебните им задължения, като  по този начин се застрашава сигурността в МЛС и ще доведе до множество негативни последици с отрицателен ефект.

Разчитаме поетия от Вас ангажимент за съвместно намиране на взаимно приемливи решения на многобройните проблеми на служителите в МП чрез равнопоставен ефективен диалог да стане факт, както и практиката въпросите да се подлагат на дискусия в ССП в МП постфактум да не бъде продължена.

Като Ви благодаря предварително, оставам в очакване на отговор по гореизложеното, и се надявам във възможно кратък срок на Вашите  решения за уреждане проблемите, по които сме Ви информирали обстойно и друг път.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *