Заявление за удържане на членски внос (приложение 3)


 

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA 

e-mail: sszb@abv.bg

 

До Гл. счетоводител 

на Затвора/ОС“ИН“  

гр……………….. 

 

 

 З А Я В Л Е Н И Е

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(месторабота и длъжност)

         Уважаеми г-н/г-жо Главен счетоводител,

    Моля, като член на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, от месечното ми възнаграждение, считано от м…………. 20… год., да  бъде удържана сумата от 8.00 / осем /лева за членски внос в полза на Синдиката /ССЗБ/.

    Сумата да бъде превеждана по сметка на: Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България„ – IBAN: BG52STSA93000027341223 при банка ДСК, основание за плащане – членски внос за съответния месец.

    Настоящото съгласие за удръжка на членския внос от трудовото ми възнаграждение има сила и при промяна на размера на членския внос, съгласно Устава на ССЗБ или до получаването на изричен писмен отказ от моя страна за прекратяване на удържането на членския внос от трудовото ми възнаграждение.

 

Дата: ………………                                                                               Заявител: ………………………

                                                                                                                             /                           /

Файла можете да изтеглите от: ТУК

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *