Заседание на Управителния съвет на ССЗБ


Уважаеми колеги , на основание на чл.25 ал. 4 и ал. 5 и  и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ свиквам заседание на Управителния съвет на ССЗБ на 29 юли 2014 год. / вторник / от 12.00 часа в гр. Пловдив в заседателната зала на ОСИН , Областна пробационна служба гр. Пловдив , бул. “ Македония “ № 21а .

На заседанието ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  трябва да присъстват освен членовете на УС и Председателя на КК  и Председателите на Синдикални Дружества / или упълномощен от тях представител /  ! Проект за Дневен ред: 1. Отчет на дейността на СД по текущи проблеми за изминалото полугодие . 2. Финансов отчет на СД за изминалото полугодие. 3. Отчет на дейността на членовете на УС по текущи проблеми на членовете на СО. 4. Обсъждане на конкретни предложения за действия на СД и УС по текущи проблеми , вземане на решения  и поемане на конкретни отговорности и ангажименти за изпълнението им от членовете на УС и Председателите на СД . 5. Организационни проблеми . 6. Разни.  На заседанието да присъстват само споменатите по горе длъжностни лица / заседанието не е разширено / с цел по добра и експедитивна работа на заседанието ! Моля всеки да се подготви с отчетите и с конкретни , точни и ясни предложения и ангажименти. {jcomments off}

                                                                                 Иван П. Петров – Председател на УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *