Заседание на ССП


Зaседание на ССП в МП

На 29.11.2010 година се проведе редовно заседание на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието при следния дневен ред :

   1.Предоставяне на информация относно проект на споразумение между Министъра на правосъдието , ССЗБ и ССГДО , за сътрудничество при осъществяване на социално-икономическите права и интереси  на държавните служители , членове на ССЗБ и ССГДО.

   2.Предоставяне на информация относно проекто – бюджетите на ГД“ИН“ и ГД“Охрана“.

   3.Други.    

   На заседанието присъстваха:

   Зам.министър Христо Ангелов;

   Гл.директор на ГД”ИН” Петър Василев;

   Гл.директор на ГД”Охрана” Станислав Стефанов;

   Изп. директор на ДП”ФЗД” Свилен Чичев;

   Предс. на Федерацията на НС Мария Темелкова;

   Предс. На Синдиката на работещите по ТП Веселин Аспрухов;

   Представители на ССГДО.

От страна на ССЗБ участие в заседанието взеха постоянните членове в ССП Иван Петров , Емил Велков и Златко Глухарски.

По първа точка от дневния ред , след като разгледаха предложения проект на споразумение за сътрудничество между министъра на правосъдието , ССЗБ и ССГДО , представителите на ССЗБ изразиха своето несъгласие да приемат документа в този му вид , поради направените изменения , считайки че постигнатите компромисни решения трябва да бъдат точно, коректно и надлежно изпълнявани във вида , в който бяха договорени на проведеното заседание на ССП през месец юли 2010г.Същевременно от страна на ССЗБ бяха прдставени нови предложения във връзка със споразумението , направени след задълбочен и всестранен анализ от УС на намеренията, позициите и предложенията на страните за осигуряване и защитата правата на служителите и създаване на механизми гарантиращи реализацията на постигнати бъдещи договорености.По предложенията на ССЗБ от МП ще се произнесат на следващото заседание.

При разглеждането на втора точка от дневния ред стана ясно , че при отпуснати общо 91 милиона лева за 2010г. , се очаква за 2011г. на ГД”ИН” да бъдат предоставени средатва в размер на 87,5 милиона лева, , като се планира при добро изпълнение на бюджет 2011 да се отпуснат допълнителни 4 милиона лева за покриване нуждите на МЛС. При водените разговори Зам.министър Христо Ангелов подчерта ,че приоритет на МП по отношение на служителите в ГД”ИН” и ГД”ОХРАНА” през 2011г. ще бъде навременното получаване на трудовите възнаграждения и стремежа да бъде запазена щатната численост на персонала.

На срещата от страна на ССЗБ , бе поставен отново проблема, който не може да намери своето решение вече една година и половина, а именно неправилното отчитане на отработените часове на работещите на смени от страна на териториалните ръководители, интерпретиращи работното време на служителите , всеки по свой начин.Неразбирайки , че всъщност въпроса е приципен и продължаващото игнориране на проблема ще задълбочи съществуващото напрежение сред служителите , отново  не бе поет ангажимент за разрешаването му.

Във връзка с това , УС обмисля да търси юридически инструменти , запознае други инстанции  и депозира сигнали за нарушения свързани с отчитането и изплащането на извънреден труд на служителите в структурни звена в  ГД”ИН” , за които имаме сигнали за драстични нарушения .Като има предвид мнението на своите членове, формиралите се нагласи по основни и принципни проблеми и липсата на положително развитие по тях , ССЗБ ще информира затова синдикатите  с които си партнира и международните организации с които предстои  да влезе в преговорни отношения по присъединяването си към тях.

Уважаеми колеги , сами разбирате , че независимо от усилията които полагаме , ефективен социален диалог до момента не се провежда.Затова , освен посочения по-горе пример , могат да бъдат добавени много други, но независимо от това ССЗБ ще прояви необходимата решителност и ще продължи да търси постигане на договорености , включващи основните и най-важни претенции на нашите членове и подписване на споразумения с МП за нови стратегии за подобряване на социално- икономическия и професионален статус .   {jcomments off}   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *