Заплащането на извънредния труд остава проблем


Във връзка с постъпили оплаквания на членове на Синдикат на служителите в затворите в България до УС на Синдиката, свързани със социалните им права, като компенсиране и заплащане на положения от тях извънреден труд, състоящи се в нарушаване на механизмите по регистрирането, отчитането и заплащането му,  ССЗБ счете за целесъобразно да запознае заинтересованите със съществуващата рамка на нормативна уредба .

Съгласно Закона за МВР, за положения извънреден труд  държавните служители имат право на допълнително възнаграждение и допълнителен платен отпуск, в зависимост от режима на работа.Извънредния труд се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение, а размерът на допълнителния платен годишен отпуск е до 12 работни дни.

Работата в извън работно време се компенсира :

– с допълнителен годишен отпуск за работа в работни дни и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни – за служителите с установен ненормиран работен ден;

– с възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и с допълнителен отпуск  за отработеното време над 50 часа – за служителите на 8-, 12-, 24-, смени , при сумирано изчисляване на работното време за тримесечен период.

Съгласно Заповед № ЛС-03-654/10.06.2008г. на министъра на правосъдието:

„Възнаграждението за извънреден труд се начислява и изплаща през месеца, след неговото полагане”

Получените сигнали ще бъдат разгледани, информацията систематизирана и за установяне на различията в отношението на ръководители на структурни звена към прилагането на установените правила, както и неспазването на стандартите за отчитане на работното време, ССЗБ ще информира компетентните органи и ще настоява да бъде разпоредена проверка.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *