Дискусия „Професионални и социални проблеми на служителите в МВР,МП и МО“


                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
                                                                                          МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
                                                                                          ВИЦЕПРЕМИЕР И
                                                                                          МИНИСТЪР НА
                                                                                          ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
                                                                                          ВИЦЕПРЕМИЕР И
                                                                                          МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
                            
                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ
                                                                                          МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-ЖА  МАРГАРИТА ПОПОВА
                                                                                          ПРАВОСЪДИЕТО  ПРАВОСЪДИЕТО
                                       

                                                                 
    Уважаеми  господин министър-председател ,
   
    Уважаеми господа вицепремиери
   
    Уважаеми господин министър на отбраната ,
   
    Уважаема госпожо министър на правосъдието ,

   На 16.09.2010 г. от 10.00 часа Синдикалната Федерация на служителите в МВР, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България, организират дискусия на тема „Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужащите от Министерство на отбраната”.

  От името на  Управителните съвети  на нашите организации най-учтиво Ви каним да участвате в дискусията.

След дискусията ще бъде дадена пресконференция.
Дискусията ще се проведе в зала 1 на хотел „Родина”.

За контакти : 983-44-45;  359 879 002 800;  e-mail sfsmvr.bg@gmail.com

                     089 2 232 965 , факс 032/271 672  , e-mail : sszb@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Проект за дневен ред.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС
                                                                  НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА
                                                                  СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР:
                                                                 
                                                                                                    Валентин Попов

                                                                  ПРЕЗИДЕНТ  НА  НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ
                                                                  НА ПОЖАРНИКАРИТЕ  „ОГНЕБОРЕЦ”:

                                                                                                     Любомир  Еленков

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  БЪЛГАРСКА
                                                                  ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ „РАКОВСКИ”:

                                                                                                       кап. Иван  Милов

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УС
                                                                   НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
                                                                   В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

                                                                                                        Иван  Петров

 


                                                                                                                               Проект !

                                                             Д Н Е В Е Н      Р ЕД                                                      

Начало  – 10.00 ч.

1.Състояние на  структурните звена в МО, МВР, „ГДИН” – окомплектоване с личен състав, материално-техническо осигуряване (социален статус на служителите).

2.Проблемът с натрупаните отпуски от преди 2010 година, които няма да могат да бъдат ползвани след 31.12.2011 година;

3.Стратегия на правителството за нужда от   промяна на І-ва категория труд  в по-ниска за служителите работещи по ЗМВР и ЗОВС;

4.Обсъждането на промени в обезщетенията при пенсиониране и напускане и увеличаване на осигурителния стаж;

5.Незаплащането на нощния труд и времето на разположение;

Кафе-пауза – 12.30 – 13.00 ч.

6.Липсата на представителство на държавните служители работещи по ЗМВР и ЗВС в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

7.Разнопосочната нормативна уредба на професионалните и социални права  на държавните служители от МВР и ГДИН  и военно служещите.

Приключване на дискусията – 15.00 ч.

Пресконференция -15.00 ч.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *