Декларация


По повод периодично постъпващите сигнали за оказван натиск под различна форма на представители на Сдружението, последният от които срещу Иван Тошев член на УС и председател на СД Враца за изявления пред Зов news, Синдиката на служителите в затворите в България категорично изразява своето възмущение от поведението, психологическите и словесни прийоми на отделни ръководители, целящи сплашване на всеки неудобен на тях и на администрацията служител или група хора, които отказват да мълчат, дръзнали да се възпротивят на техни решения или действия.

Съгласно конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права:

Като сме наясно, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност;

Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, имаме както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;

Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа на тези принципи, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация и реформиране на институциите в Р.България;

Като считаме, че подобен стремеж за налагане на волята си със сила и създаването на впечатление, че другата страна е сгрешила не спомага за преодоляване на различията и разногласията в отношенията между две страни.

Като осъзнаваме своята отговорност да уважаваме и защитаваме тези права, ние, представителите на Синдиката на служителите в затворите в България , декларираме, че :

  1. Във връзка с необоснования и очевиден натиск над представители и членове на Синдиката на служителите в затворите в България от самото създаване на Сдружението, няма да се поддадем на какъвто и да е натиск или влияния.
  2. Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които влияят на предоставяната от нас на МЕДИИТЕ информация.
  3. Не използваме своите права като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация свързана с дейността на Сдружението и защитата на нашите членове.{jcomments off}
  4. Не плащаме за отразяване на информация, която обществото има право да знае свързана със състоянието на социалния диалог в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна Дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието, проблемите на служителите в системата на наказателно изпълнителните органи, събития инициирани от Синдиката на служителите в затворите в България.   
  5. Ще подкрепяме нашите  колеги , когато те са несправедливо нападани, критикувани или заплашвани с всички разрешени от закона действия.

 

                                                                                                                              УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *