Декларация на УС на ССЗБ


                                                                                             ДО

                                                                           Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

                                                                           ПРЕЗИДЕНТ

                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                      

                                                                            Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

                                                                            ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                            И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                        

                                                                           КОПИЕ :

                                                                           СПИСЪК С МЕДИИ

                               

                                                     ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА ССЗБ

       

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

         И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

         УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

 

Въпреки убеждението ни, че проблемите трябва да се решават не с ултиматуми, а с аргументи, обществен и секторен социален диалог, такива в системата на затворите в България липсват и тя остава последната институция, която работи с тоталитарни способи и инструменти. За съжаление решенията продължават да се вземат без нас потърпевшите.

Не се изискват законосъобразни мотиви за доказване на твърденията на хора, които в продължение на години управляват посредством купища необнародвани писма и заповеди, които по същество разширяват задълженията на служителите и променят техните права.Вземат се решения без предварителен анализ и последващите въздействия от прилагането на тези решения.Не се прави елементарна равносметка от плюсовете и минусите от запазването на статуквото.Никой не се опитва да възбуди обществена дискусия и да посочи истината за затворите и арестите.

Истината е, че сме поставени само формално в ситуацията на държавни служители, а реално отношението към нас е по – лошо от това към изтърпяващите наказания.Истината е, че системата се управлява по – опасно „военно-фелдфебелски” маниер и в духа на феодалните порядки.Истината е, че едностранно и безцеремонно, в наш ущърб се нарушават подписани споразумения и спогодби.Истината е, че постоянно грубо се нарушават наши права записани в законови норми.Истина е, че работим в смрад и мизерия.Истина е, че работим при съотношение, което се отразява крайно лошо и застрашава нашите живот и здраве.Истина е, че ежегодно България е критикувана за състоянието на затворите, от европейски институции и правозащитни организации.И още по страшното е, че виновните винаги се търсят единствено и само сред подчинените, сред най – нискостоящите изпълнителски кадри, а отговорните ръководни постове „Ни лук яли, ни лук мирисали”. И нищо не стряска институциите, за да се прекрати толерирането на тази съсипателна политика в местата за лишаване от свобода.

До кога на служителите в местата за лишаване от свобода ще се гледа, като на предмети ? До кога ще липсват ефективни механизми и политики за насърчаване на екипността, комуникацията и мотивацията ?{jcomments off}

Поради всичко това, информираме Вас, българските политици и гражданското общество, че след като изчерпахме всички други възможности, започваме нови протестни действия, с които да изразим нашето безпокойство, спрямо гибелната за системата и служителите политика .

Обявяваме от 04 август 2014 г., символичен и безсрочен протест с трикольорни ленти на униформите и реверите на служителите от цялата страна.

Започваме подготовка за провеждане на национален протест на 01 септември 2014г. пред Министерството на правосъдието.

Преди това, Синдикатът на служителите в затворите в България настоява категорично, заместник – министър Илия Ангелов да отмени издадената от него заповед за налагане на 12 часов сменен режим в подразделенията на ГД”ИН”. Отказът да го направи по – рано, като игнорира изразените от ССЗБ опасения относно нейното прилагане, показа единствено, че чрез заповяданите промени, Министерството на правосъдието не търси преодоляване на принципните слабости, които посочихме нееднократно преди и по време на мандата на този екип, а по-скоро се опитва чрез административни хватки да ги наложи на практика, въпреки техните пороци, само за да спази бюджетната “дисциплина”, на наш гръб.При все, че предупреждавахме, че орязването на бюджета за 2014 година на ГД”Изпълнение на наказанията”, ще доведе до тежки последици.

В случай на нов отказ на заместник – министъра на правосъдието, призоваваме Министъра на правосъдието в оставка да направи това.

Искаме да знаем – Министъра на правосъдието стои ли зад подписа си под Споразумението за сътрудничество със ССЗБ, което наруши едностранно.

Призоваваме Министерството на правосъдието веднага публично да оповести финансовото състояние на ГД”ИН” и ГД”Охрана”, и да гарантира изплащането на работните заплатите, другите възнаграждения, обезщетения и осигурителните вноски на персонала до края на годината.

Призоваваме министерството на правосъдието веднага публично да оповести информацията по изплатени и дължими суми за загубени съдебни дела присъдени на служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за неизплатен извънреден труд и отменени по съдебен ред дисциплинарни наказания, дали и каква отговорност е потърсена от виновните длъжностни лица !

Ще настояваме пред служебния кабинет и веднага след него, пред новоизбраните народни представители  за  следното:

– Да се извърши независима  пълна проверка на дейността на ръководствата  на специализираните  главни  дирекции в МП и подразделенията им !

– Излизане от анонимност на всякакви работни групи подготвящи нормативни  актове и документи в МП. На всеки такъв проекто – документ да са изписани ясно имената на участниците създали нормата. За ясна лична отговорност на участващите в тези групи !

– Ще подкрепим с всички сили и средства предложението на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) за създаване на стратегия с оглед конституиране на обществен съвет към МС, за сектор „Сигурност“ !

– От следващия кабинет и министъра на МП в него, ще искаме ясни предварителни ангажименти за социалния диалог в МП  и гаранции, че постигнатите договорености ще се спазват от ръководния състав в министерството !

Вероятно мнението ни и поставените искания няма да се хареса на тези, които имат интерес от трайно установеното положение и липсата на промени. Знаем, че има много заинтересовани, които с невиждан цинизъм отново ще кажат – „Кучетата си лаят, а керванът си върви”. Убедени сме, обаче, че всички ние сме заинтересовани да променим това. По тази причина – няма да си мълчим.

Затова казваме СТИГА и НАСТОЯВАМЕ не просто за “ПРОМЯНА”, а за ПО-ДОБЪР ЖИВОТ и ДОСТОЕН ТРУД, придържайки се към възприетите и въплътени в Преамбюл на Конституцията на Република България общочовешки ценности, и прокламирания върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност.

 

           С уважение,

                                                               Иван Петров

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

                                                               НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

                                                               В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ                                                                             

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *