Главният директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ се срещна с УС на ССЗБ


На 11 октомври 2016г. в сградата на ГД „Изпълнение на наказанията“, Управителният съвет на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) проведе двучасова официална среща с ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

На срещата, водена от новия директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Гергана Георгиева, страните обсъдиха основните проблеми в системата на затворите.
От страна на дирекцията заместник главният директор Свилен Цветанов представи краткосрочните задачи пред управлението. Стана ясно, че основно се касае за дейности свързани с подобряване на условията за живот в местата за лишаване от свобода и окрупняване на щата с продължаване на политиката на преместване на арести в съществуващите затвори.
Ръководството на синдиката от своя страна обърна особено внимание, относно необходимостта от обща позиция по предприемането на мерки за повишаване на сигурността в затворите и арестите с увеличаване на щата на подразделенията.
В рамките на работната среща отново бе поставен въпроса за острата нужда от увеличаване на заплатите в сектора. Коментирани бяха предстоящите действия за съвместната работа на ГД „ИН“ и ССЗБ в тази посока.
Членовете на УС на синдиката изразиха забележки и отхвърлиха приемането на представената Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени в този й вид.След дебати от синдиката се ангажираха с изготвянето на становище по Проекта на Правила за работната заплата в ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби в 10 дневен срок.
В хода на разговорите, представителите на УС изразиха огромно недоволство от влошената комуникация по места, натрупването на системни проблеми и продължаващите случаи на драстично несъобразяване със законовите норми регламентиращи правата на работниците и служителите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби.
Поставени бяха и въпроси във връзка с процедурите, сроковете и административното движение на документи между социалните партньори.Те настояха срещите между страните в бъдеще да бъдат обвързани с ангажименти за конкретни мерки и срокове.
В края на срещата гл. комисар Гергана Георгиева изказа увереност в доброто сътрудничество със синдиката, преодоляване на пропуските и проблемите в комуникацията, и готовност за съдействие от страна на администрацията по поставяните въпроси.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *