Въпроси към Главния директор на ГД“Изпълнение на наказанията“


С писмо, с рег. №77/29.09.22г. по описа на ССЗБ, изпратено на вниманието на Главния директор на ГД“Изпълнение на наказанията“, с копие до служебния Министър на правосъдието и ресорния зам. министър, отправихме въпроси, на които ще настояваме да получим отговори. Още повече, че на пръв поглед предприетата смяна на режима на работа в структурите на ГДИН далеч не кореспондира с твърденията на горните институции, че ще работят за подобряването на социалния диалог.

ДО

Г-Н ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН

КОПИЕ

ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР,

Според постъпила информация от структури на Синдикат на служителите в затворите в България, изразяваща се в становища и подписки, възниква необходимост от отговор на следните въпроси:

  1. С каква цел и от кой са обсъждани, предложени и/или разпоредени промени на сменния режим на работа, по – конкретно преминаване от 24-ри на 12-сет часов график на работа, които към момента са в процес на реализация в конкретни затвори и арести?

2. Има ли издаден Ваш или на друг упълномощен служител акт, който да съдържа официално информация с такъв характер?

     3. Какви длъжности, в кои населени места и колко служители ще бъдат засегнати във всяко едно от тях при промяна на режима на работа?

4. Какви са критериите, които са приложени и показателите по тях, за да бъде взето решение за подобна промяна? Настояваме да ни бъдат предоставени данни, на база на които е предложена тази трансформация на сменния модел.

5. По какъв начин и как ще се подобри работата и ефективността на НОС в местата за лишаване от свобода и арестите, както и какви са показателите, които ще се използват, за да се установи в каква степен и доколко ще се оптимизира натоварването на служителите в засегнатите служби?

6. Какъв е броят на служители с надзорно – охранителни функции, които е нужно да има на щат ГДИН, като съотношение спрямо броя на лишените от свобода и задържаните лица, за да се осигури качествена услуга сигурност и да се гарантират правата и физическата неприкосновеност на държавните служители по ЗМВР?

7. Какво разбирате под „имаме достатъчно щат“ с оглед на Вашето твърдение от последната една година, че допълнителен човешки ресурс в НОС не е необходим? Колко достатъчен е той и до кога ще издържи на проверката на времето?

8. Разполагате ли с налични становище и анализ какъв ще е финансовият резултат от тази оптимизация, както и каква е прогнозата за привличането и текучеството на кадри, които ще напуснат местата, в които се предвижда преминаването на 12-сет часов график?

9. По какъв начин ще бъдат компенсирани служителите пътуващи до работа от други населени места, предвид съпътстващото подобна мярка двойно увеличаване на разходите им по придвижване, в условията на висока инфлация, конкретно високите цени на горивата?

10. По какъв начин ще бъдат компенсирани отрицателното въздействие, изразяващо се в демотивация, и третирането на служителите, по начин, не кореспондиращ със съвременните европейски стандарти?

11. Предвижда ли се ГДИН да предложи увеличаване на бюджета на дирекцията за 2022 г. за повишаване на трудови възнаграждения или плащания със социален характер, техническо обезпечаване и повишаване на знанията и квалификацията на служителите?

12. В контекста на очакваното подновяване на разговорите за необходимост от наложителни реформи в Сектор „Сигурност“, след предстоящите парламентарни избори, каква друга мярка включва Вашата визия за устойчива промяна в ГДИН, която ще осигури високо ниво на сигурност, в т.ч. защита здравето и живота на служителите Ви, и ще върне доверието на гражданите във ведомството?

    13. Като промяна на позицията Ви, за съвместна работа със Синдикат на служителите в затворите в България, с цел достигане на единна визия, гарантираща предвидимост и зачитане правата на служителите по различни въпроси, и тяхната сигурност, ли следва да разбираме предприетите от Вас действия в последните дни?

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР,

Като обобщение, на фона на изброените въпроси, водени от разбирането ни, че протеста е част от преговорния процес и социалния диалог, считаме за обективно да получим отговор и на друг немаловажен въпрос:

Отчитате ли риска от възникване на настроения за протести в условията на предстоящи парламентарни избори, придружени с политическа криза и срив на общественото доверие в  българските институциите?

 

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

Ясен Тодоров

Председател на УС на ССЗБ

 

гр. София

29.09.22г.         

                                                                                             

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *