Въпроси и искания към Министъра на правосъдието


Рег. №90/24.10.2022г.

ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София, 24 октомври 2022 г.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: Проблемите и темите, обект на обсъждане на срещата в Министерството на правосъдието, проведена  на 21 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,

Бихме искали да обърнем внимание, че на практика Синдикат на служителите в затворите в България не разполага с документи, предоставени от Министерството на правосъдието по отправени питания във връзка с готвените промени за смяна на работните графици,  с които да  се запознае,  да обсъди и да подготви обосновани становища. Въпреки заявленията за търсене на решения в диалог със синдикалните организации, подчертаваме за пореден път, че това е в дълбоко противоречие с принципите за добро управление и участие на заинтересованите страни по планираните политики на Министерството на правосъдието.

Именно поради нарушения социален диалог, напрежението сред служителите в местата за лишаване от свобода, липсата на предоставени за обсъждане документи и след като изслушахме отговорите на зададените от нас въпроси на срещата ни с Вас, депозираме настоящото отворено писмо, включващо следните конкретни искания, преди предстоящия протест на 25 октомври пред Министерството на правосъдието,  като целим  промяна на цялостната политика в МЛС:

 

  • Настояваме за предоставяне на цялостен, логично обвързан, план с анализ на т.нар. от Вас поетапно преминаване от смесен към 12-часов режим на работа в ГД “ИН“, поставените цели и приоритети, както и механизъм за контрол на ефекта от прилагането и обуславяне на възможност за реална оценка на целесъобразността на промените, заложени в плана.

 

  • В съответствие с Вашето изявление по време на срещата, настояваме за представяне за съгласуване на вариант на споразумение, който предлага ясен и конкретен график на режим на работа в структурите на ГД “ИН“.

 

  • Настояваме публично да коментирате констатациите на КПИ към Съвета на Европа, отразени в предишни доклади за състоянието на затворите в България, за високите нива на корупция и  корупцията като етикет на системата, заради различни форми на нарушения и корупционни практики – от смяна на режима на осъдените, минаващи през предсрочно освобождаване и стигащи до внасянето на телефони и забранени вещества и др.

 

  • Настояваме за представяне на позиция, цялостно съобразена с препоръките на КПИ към Съвета на Европа и Европейските правила за затворите, в която присъстват набор от конкретни мерки по отношение на насилието между лишените от свобода, недостига на кадри, безопасността и обученията на служителите, охраната и дисциплината, условия на работа и заплащането.

 

  • Настояваме за представяне на план за ползване на отложения, не по вина на служителите, платен годишен отпуск от минали години в размер на около 150 000 дни общо.

 

  • Като осъждаме всяко пасивно поведение на премълчаване или прикриване на случаи на агресия, настояваме за предоставяне на план за превенция и противодействие на агресията срещу служителите в местата за лишаване от свобода. В този смисъл, във връзка със зачестилите прояви на насилие срещу представители и на други професионални съсловия, основни стълбове на държавността – полицаи, учители, медицински персонал, приканваме Министерството на правосъдието, като отговорна институция, да предложи достатъчно категорични мерки или междуинституционални модели за справяне с този проблем.

 

  • Като министър на правосъдието настояваме да изложите Вашата принципна позиция, относно проявите на неглижиране на социалния диалог и различните форми на натиск над синдикални представители и членове на организацията, които стават причина за установяване на нередности, каквито примери през годините има достатъчно.

 

  • В контекста на изравняване на стандартите във всички аспекти и разликите в нивата на заплащане с останалите страни в ЕС, настояваме да получим информация – предвижда ли Министерството на правосъдието да заложи увеличение на заплатите в секторите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ в проекта на бюджет за 2023 година.

 

Политическата ситуация в страната е такава, че е неизвестно още колко дълго решенията ще зависят от служебния кабинет, затова протестиращите ще очакват отговори от Вас.

 

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

Ясен Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *