Спешни телефонни номера :

 

112 Единен европейски номер за спешна помощ
Набира се без код от мобилни и стационарни телефонни апарати

166 – полиция ; 160 – пожарна ; 150 – спешна медицинска помощ ; 0800 20112 – Гражданска защита

Справка за издадени и неполучени български лични документи

Справка за валидност на документи за самоличност

Справка за задължение по фиш

Правила за приемане и издаване на електронни документи в МВР

Информация за състоянието на актовете им за нарушения, дали има издадено наказателно постановление, размера на определената глоба и отнетите контролни точки –
Тук

Сигнали за корупция :

Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет на Република България – 1194 София, бул. „Дондуков“ №1 подаване на сигнали – Тук

Сигнали за корупция в Министерство на правосъдието 

 02/9870697 ; email: anticorruption@justice.government.bg ;

Сигнали за корупция в Министерство на вътрешните работи

Сигнали за корупция в Министерство на финансите

Център за правна консултация на пострадали от корупция ALAC  сигнали за корупция – тел. 0800 11224

Горещи телефони :

Национален горещ телефон за деца в риск116 111 ( денонощна безплатна линия ) – пряко свързана с телефон 112. Над 800 консултации по проблеми на деца и младежи са направени по време на тестването на горещата линия през последните три седмици. Обажданията са били свързани с емоционални проблеми, сексуален и психически тормоз.

Гореща телефонна линия за жени пострадали от насилие – Фондация „Асоциация Анимус „ – тел. 02 9817686

Асоциацията на организациите за подкрепа на пострадали от престъпления –
тел. 02 9800262

Националното бюро за правна помощ на адрес: 1421 София, ул. “Развигор” № 1,
тел. 02 9810332 факс: 02 9810552

Горещ телефон на ИА „Главна инспекция по труда” – тел. 0700 17670

Горещ телефон на Министерство на труда и социалната политика – тел. 0900 32111

Гореща линия за борба с вредното и незаконно съдържание в българското интернет пространство

Списък с фондации и центрова в помощ на жени, жертви на насилие

Полезни сайтове по линия наркотици :

Национален център по наркомании

Националният фокусен център за наркотици и наркомании

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Наркотици е-обучение