Новини

На.19.03.2015 год. в следствен арест – Разград към ОС”ИН”  бе учредено Синдикално дружество на Синдикат на служителите в затворите в България.Учредители на местното дружество станаха надзирателите от ареста в града.За председател на синдикалната структура е избран Тошо Неделчев, а за негов заместник Пламен Пенев. През седмицата новоприетите членове, които срещат идентични с колегите си от страната проблеми, чието решаване ще търсят с общи усилия занапред, ще се срещнат по тяхна покана с Христо Илков - зам.-председател на УС на сдружението.

 
Новини

На 21.02.2015 г., в Конферентната зала на хотел „Плиска“ в КК „ Златни пясъци „ - гр. Варна се проведе годишното отчетно събрание на ССЗБ. На събранието, от председателя на УС - Иван Петров, беше изнесен отчетен доклад за дейността на съюза през 2014 година. Доклада обхващаше всички значими мероприятия проведени през отчетната година по основните направления на дейност.

 
Новини

Вчера 16.02.2015г. служители от ОД "Охрана" - гр.София, учредиха първото синдикално дружество на Синдикат на служителите в затворите в България в структурите на ГД "Охрана". Учредителите ясно заявиха, че в днешните постоянно променящи се времена, единствената гаранция за защита на правата на служителите в Министерството на правосъдието е тяхното обединение. Очаква се още през идния месец служители от останалите областни звена на ГД "Охрана" да последват техният достоен пример.

Добре дошли, колеги!

 

 
Новини

  Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Вчера, 27.01.2015 г., на работната среща, която се проведе по искане на министъра на правосъдието Христо Иванов, Заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов и Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) се срещнаха с УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).