Новини

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11 март (събота) 2017 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел *** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ - гр.Варна при следния

 
                                            
 

Синдикатът на служителите в затворите в България получи днес писмо, с което Красимира Филипова, зам.-министър на правосъдието поздравява членовете на сдружението и всички служители, по случай професионалния празник на ГД "Изпълнение на наказанията" - 29 януари:

 
Новини

Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. прие правителството в оставка, като изтеглена точка първа от дневния ред на правителствено заседание, проведено на 18 Януари 2017 г. С постановлението се предоставят допълнително 10 млн.лв. на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и за Главна дирекция "Охрана". На гласуването в залата присъстваха и представители на Синдиката на служителите в затворите в България.

 
Новини

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“ за обсъждане на текущи въпроси, на 22 декември 2016 год. /четвъртък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А.

Хр. Илков - Председател на УС