ДО
                                                                                          Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
                                                                                          МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
                                                                                          ВИЦЕПРЕМИЕР И
                                                                                          МИНИСТЪР НА
                                                                                          ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
                                                                                          ВИЦЕПРЕМИЕР И
                                                                                          МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
                            
                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ
                                                                                          МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-ЖА  МАРГАРИТА ПОПОВА
                                                                                          ПРАВОСЪДИЕТО  ПРАВОСЪДИЕТО
                                       

                                                                 
    Уважаеми  господин министър-председател ,
   
    Уважаеми господа вицепремиери
   
    Уважаеми господин министър на отбраната ,
   
    Уважаема госпожо министър на правосъдието ,   На 16.09.2010 г. от 10.00 часа Синдикалната Федерация на служителите в МВР, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България, организират дискусия на тема „Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужащите от Министерство на отбраната”.

  От името на  Управителните съвети  на нашите организации най-учтиво Ви каним да участвате в дискусията.

След дискусията ще бъде дадена пресконференция.
Дискусията ще се проведе в зала 1 на хотел „Родина”.

За контакти : 983-44-45;  359 879 002 800;  e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

                     089 2 232 965 , факс 032/271 672  , e-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Проект за дневен ред.                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС
                                                                  НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА
                                                                  СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР:
                                                                 
                                                                                                    Валентин Попов

                                                                  ПРЕЗИДЕНТ  НА  НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ
                                                                  НА ПОЖАРНИКАРИТЕ  „ОГНЕБОРЕЦ”:

                                                                                                     Любомир  Еленков

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  БЪЛГАРСКА
                                                                  ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ „РАКОВСКИ”:

                                                                                                       кап. Иван  Милов

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УС
                                                                   НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
                                                                   В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

                                                                                                        Иван  Петров

 


                                                                                                                               Проект !

                                                             Д Н Е В Е Н      Р ЕД                                                      

Начало  - 10.00 ч.

1.Състояние на  структурните звена в МО, МВР, „ГДИН” – окомплектоване с личен състав, материално-техническо осигуряване (социален статус на служителите).

2.Проблемът с натрупаните отпуски от преди 2010 година, които няма да могат да бъдат ползвани след 31.12.2011 година;

3.Стратегия на правителството за нужда от   промяна на І-ва категория труд  в по-ниска за служителите работещи по ЗМВР и ЗОВС;

4.Обсъждането на промени в обезщетенията при пенсиониране и напускане и увеличаване на осигурителния стаж;

5.Незаплащането на нощния труд и времето на разположение;

Кафе-пауза – 12.30 – 13.00 ч.

6.Липсата на представителство на държавните служители работещи по ЗМВР и ЗВС в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

7.Разнопосочната нормативна уредба на професионалните и социални права  на държавните служители от МВР и ГДИН  и военно служещите.

Приключване на дискусията - 15.00 ч.

Пресконференция -15.00 ч.

 

 

     Уважаеми приятели ,

     След изпратеното до главния редактор на "Mediapool" писмо по повод журналистически материал публикуван в електронното издние , в който по адрес на работещите в затворите бе използано определението "пазачи" от медията поднесоха своите извинения  за използвния журнлистически жаргон.

    Имаме уверението на автора на статията Г-н Степан Хиндлиян , че квалифицирането ни като "пазачи" не е било злонамерено и материала ще бъде в тази си част редактиран.Същевременно Г-н Хиндлиян сподели , че проблемите на служителите в сферата на сигурността са тема , която следи и отразява в своите материали , разбира отговорността на нашите професии и значението на синдикалната дейност на професионалните профсъюзи .

    УС на ССЗБ блгодари на екипа на "Mediapool" за бързата реакция и проявения висок професионализъм!

 

 

                                      Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                     TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

     
                                                                           

                                                                                                 До
                                                                                                 Главния редактор на "Mediapool"
                                                                                                 Г- жа Стояна Георгиева

   Уважаема Г-жо Главен редактор ,  

   От УС на Синдикат на Служителите в Затворите в България изразяваме своето възмущение от факта , че в заглавието на материала и по-надолу в него „Полицаи, военни и пазачи в затворите канят властта на дискусия” / Сряда, 1 Септември 2010 / публикуван на страниците на уважаваното от нас електронно издание , което ръководите служителите от затворите и арестите в страната са квалифицирани , като „пазачи”.
  

   Реформирането на пенитенциарната система е неразделна част от процеса на ускорена съдебна реформа и успешното противодействие на престъпността. Като цяло процесът на реформиране е продължителен и труден вследствие на натрупаните от десетилетия нерешени проблеми.Въпреки това в последните години страната ни постига напредък в развитието и усъвършенстването на наказателното изпълнение , което е заслуга на заетите в сектора служители. Стратегията за развитие на местата за лишаване от свобода и утвърждаването на съвременен модел на пенитенциарната система в съответствие с международните минимални стандарти ни изправя ежедневно пред редица предизвикателства и кара да осъзнаем нуждата от промяна на изградени в миналото мислене и стереотипи на работа. Покриването на стандартите , които по – горе посочваме и факта , че затворническият персонал изпълнява важна обществена задача и задължава тези служители при набирането им ,обучението и в процеса на работа да отговарят на високи стандарти и развиват различни умения / ЗИНЗС Чл. 20. (1) За държавни служители се назначават лица с висока нравственост, професионална квалификация, физическа и психологическа пригодност за работа в местата за лишаване от свобода и пробационните служби. /, които не се свързват единствено и само с надзорно – охранителна дейност е причина да изразяваме несъгласието си с използваните в различни медии определения , като „пазачи” , „тъмничари”, „пазванти” и др. Служителите от затворите и арестите са държавни служители по служебни правоотношения по Закона за МВР и длъжността ни е „надзирател” а категорията „полицай” по смисъла на горния Закон . / ЗИНЗС Чл. 19. (1) Служители в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и в териториалните й служби са:
1. държавните служители;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение.
(2) За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи, доколкото в този закон не е предвидено друго. /
  

   Стремеж на ССЗБ е поддържане на контакт с медиите и информиране на обществото чрез тях за случващото се зад „високите стени” и проблемите на служителите в системата.Вярвайки във Вашия професионализъм и имайки предвид основни функции на медиите в демократичните
общества , като определяне на ключови социални проблеми, техните причини и възможностите за решаването им , както и предоставяне на трибуна за хората , представящи и защитаващи интересите на отделните обществени групи силно се надяваме занапред публикуваните в "Mediapool" материали да показват по-сериозно отношение към професията Надзирател , нашия труд и проблемите чието разрешаване търсим .
  

   При желание от Ваша страна за получаване на по добра информация за дейността на ССЗБ и за развитие на нашите отношения с цел информиране и запознаване на обществото с нашата трудна професия , можете да се свържете с мен на GSM : 0892 232 965 , 0888 850 394 и на посочения по горе e-mail ,както и да посетите нашия сайт на адрес : www.sszb.eu , от където има връзка и със страницата на нашата група във facebook .

01.09.2010 год.                    С уважение: Председател на УС на ССЗБ :
гр.Пловдив   
                                                                                           /Иван П. Петров /

 

   Приятели ,

   Проблемите ни продължават да се задълбочават.
Лятото и "отпуските" свършиха.Нашето положение като служители не се е подобрило, напротив - постоянно сме обект на експерименти , рестрикции и равнодушие. Поради това планираме провеждането на комплекс от мероприятия, с които да защитим законните права на своите членове в областта на труда.

   На 30.08.2010 г. в офиса на СФСМВР се проведе среща между представители на УС на СФСМВР , ССЗБ , СПБ "Огнеборец" и БОЛ "Раковски".Във връзка с декларираната от организациите взаимна солидарност , подкрепа и готовност за общи инициативи бе взето решение за провеждане на дискусия на тема "Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР , МП и военнослужещите от МО" на която да бъдат поканени Министър председателя Г-н Бойко Борисов и министрите имащи отношение по - проблемите.

   С текста на поканата и проекта за дневен ред на дискусията може да се запознаете по - долу на началната страница на сайта или в раздел "Действия на ССЗБ".

   Моля да имате предвид, че местата в залата са ограничени.