Новини

 
Със своя заповед от 11.08.2017 г. ВПД Гл. директор на ГД"ИН" - Старши комисар Свилен Цветанов уважи жалбата на И.Н.Т надзирател I-степен в Затвора, гр. Белене и отмени наложеното му със заповед № Л 584/18.05.2017 г. на началника на затвора, гр. Белене дисциплинарно наказание "Порицание" за срок от 6 /шест/ месеца, поради това, че " процесната заповед е издадена в нарушение на въведения в ППЗИНЗС специален процесуален ред за налагане на дисциплинарни наказания".

 
Новини

 

                                                                                                                      ДО
                                                                                                                      УС НА СФСМВР

                                                                                                                      ДО
                                                                                                                      СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР
                                                                                                                                    

                                                                         ДЕКЛАРАЦИЯ

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   Ние, членовете на Синдикат на служителите в затворите в България за пореден път изразяваме нашата солидарност с вас. Изразяваме одобрение и подкрепа за справедливите социални искания на служителите на Министерството на вътрешните работи. Поздравяваме ви за решението да отбележите професионалния празник на служителите от МВР - 5 юли не с тържества, а с протест. В същото време прекланяме глава и отдаваме цялата си признателност в памет на служителите на МВР, загинали при изпълнение на служебния дълг.

 
Новини

До дни Министерството на правосъдието ще изготви писмо до Министерството на финансите с предложение за финансови мерки с цел унифициране на заплащането на работещите в системата на местата за лишаване от свобода с този на служителите на МВР.

Това съобщи министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на среща с представители на Синдиката на служителите в затворите в България.

 
Новини

На 21 юни от 13:00 часа в новият офис на Синдикат на служителите в затворите в България, се състоя работна среща на УС на синдиката със заместник - министърът на правосъдието проф. Николай Проданов.

 
Новини

 
Вчера, 06.06.2017 г., ВрИД  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) - Свилен Цветанов се срещна с представители на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).
 
На срещата присъстваха  Свилен Цветанов - ВрИД гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД"ИН"), Нина Димитрова – началник на отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ (ФРО) в ГД"ИН" и Христо Николов – гл. експерт „ТРЗ” в ГД"ИН".
 
От страна на ССЗБ в разговорите участваха Христо Илков - председател на УС, Радослав Мартинчев - зам.-председател на УС, Десислава Любомирова - зам.-председател на УС и Ивайло Григоров - член на УС на синдиката.
 
На срещата бяха разгледани следните въпроси поставени от страна на ССЗБ: