ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ
„РАКОВСКИ”

Уважаеми колеги,
 
Предлагам на Вашето внимание е извлечение от Протокол № 25 на УС на СФСМВР от 16.10.2010 г.:

„СФСМВР да започне от този момент ефективни  протестни действия заради нарасналото социално недоволство и нерешените проблеми от страна на ръководството на МВР и държавата.
Искания:
-    Ясни гаранции за ресурсното осигуряване на служителите в МВР;
-    Приемане на предложенията на  СФСМВР по ЗИД на ЗМВР и запазване на разпоредбите в КСО, отнасящи се към служителите в МВР;
-    Функционален имунитет на членовете на СФСМВР /адекватен на чл. 333, ал. 3 от КТ/.

Действия и форми на протести:
-    Обозначаване на протестиращите чрез лентички/трикольори/, плакати, транспаранти и по друг подходящ начин;
-    Организиране на протестен митинг на 07.11.2010г. в гр. София;

Да се проведат протести на датите: 24.10.2010г., 31.10.2010г., 07.11.2010г. и 14.11.2010г. в София с участието на членове и симпатизанти от синдикалните дружества по региони и ОДМВР.
На протестите да могат да присъстват и всички други членове, и симпатизанти, които пожелаят, като ангажимент за задължително присъствие имат само членовете на синдикалните дружества от посочените региони.
Всички протести с изключение на този на 07.11.2010г. да се проведат в градинката до МВР с начален час 12:00ч.”

Надяваме се, че ще продължим заедно борбата, която започнахме, както и ще подкрепим Вашите искания!
Благодарим Ви за подкрепата – ние също сме с Вас!

21.10.2010г.                                                              С уважение:    /п/
гр. София                                                                                        / Г. Грозев /

 
Новини

Иван Петров пред БНР -Готови сме за протести !

В голяма степен протестните действия на служителите в затворите вървят паралелно с тези на синдикалната федерация на служителите в МВР. Това каза за предаването на "Хоризонт" "Преди всички" председателят на Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България Иван Петров. Според него един от най-сериозните проблеми е недостигът на кадри в системата предизвикан от мудните процедури по назначаване и текучеството на хора поради ниското заплащане и лошите условия на труд."

При липса на вещево доволствие не се изплаща левовата равностойност до достигане на лимита.  Не достигат палки , белезници , защитни жилетки и ръкавици при работата с лишените от свобода. Проблемите с отчитането на по-малко отработени часове, незаплащането на извънреден труд и воденето му като трудов стаж , чакат от дълго време разрешаване." подчерта пред националното радио председтаеля на ССЗБ.

 
"Ние не сме в стачна готовност, защото ние като държавни служители по ЗАКОНА за МВР нямаме право на ефективни стачни действия, но имаме протестна готовност, и сме готови да протестираме по всякакъв разрешен от закона начин. Ние имаме договорни отношения с колегите от синдикалната федерация на МВР, със синдиката на пожарникарите, с българската офицерска легия "Раковски". От около месец се опитваме да постигнем някакъв диалог с управляващите на по-високо ниво", заяви Петров.
 
Диалогът със синдикатите не е прекъсвал, увери от своя страна директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието Петър Василев. Той изрази готовност за пряка среща със синдикатите.
 
"Няма никаква пречка, ние срещи провеждаме регулярно и периодично и можем да се срещнем по всяко време. Винаги можем, и утре можем да се срещнем и диалогът винаги е съществувал между нас, само че аз не мога да поема гаранция, че на тази среща ще решим всички въпроси", посочи Василев. !!!
 
Аудио: Тук
 
 

 
Новини

                                                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с нарасналото социално напрежение сред служителите в МП-ГД"ИН" в последните месеци , на 09 октомври 2010 год./ събота / в гр. Пловдив - COCKTAIL CLUB "ORANGE"  от 12.00 ч. ще се проведе разширено заседание на Управителния съвет на ССЗБ , с участието на представители на Синдикалните дружества , Контролния съвет и членовете в ССП към МП при следния проект за дневен ред :

Начало - 12.00 ч.

1.Анализ на социалния диалог (неговата ефективност), настоящата ситуация в контекста на кризата , изводи и тенденции , необходими действия

2.Разглеждане на постъпили до УС сигнали и предложения от членове на Сдружението

Кафе пауза 15.00 - 15.30 ч.

3.Разгглеждане на въпроси свързани с подобряване на финансовото управление и контрол

4.Разглеждане на оферти относно преференциални социални комплекти за членове на синдиката

Приключване на заседанието - при изчерпване на дневния ред.

Заседнието е открито.

 
Новини

На 29.09.2010г. в зала 232 на Парламента се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В заседанието участваха депутати от ГЕРБ, БСП, СДС, РЗС и ДПС. За представяне на позицията на служителите по ЗМВР след множество писмени заявки  бяха поканени нашите партньори от СФСМВР - Председателят на УС на СФСМВР В. Попов и зам.-председателите Г. Грозев и Б. Мазнев. По т. 1 е разгледано предложение за законопроект за изменение и допълнение на ЗМВР на ръководството на МВР /1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерски съвет на 16.09.2010 г. / Проектът за ЗИД е бил представен от Зам. министър В. Вучков.

В. Попов е представил основни предложения на СФСМВР към ЗИД на ЗМВР, сред които да се запази параграф 1а от Допълнителните разпоредби на ЗМВР, синдикалните организации в МВР да имат право да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, майките-държавни служителки да се ползват от особената закрипа на закона, да се разреши на държавните служители да полагат допълнителен труд извън МВР.

Зам.-министър Вучков е заявил, че исканията на синдикатите за промени са революционни и трябва да бъдат дискутирани в рамките на широк обществен дебат.

Г-н Й Бакалов, депутат от СДС, е посочил, че в ЗИД на ЗМВР не са заложени промени, които да гарантират сигурността на служителите в МВР, като продължава постоянната несигурност дали на служителите ще бъдат изплатени 20-те заплати и запита дали ръководството на МВР ще представи изцяло нов закон за МВР според обещанията на министър Цв. Цветанов.

Г-жа К. Нинова, депутат от БСП, е посочила, че предложенията на СФСМВР са мотивирани солидно и отправи въпрос към Зам.-министър Вучков дали предложенията са разгледани и какъв е отговорът на ръководството на МВР. Зам.-министър Вучков е отговорил, че някои от предложенията могат да бъдат разгледани и включени между първо и второ четене на ЗИД на ЗМВР, включително и предложнието карти за градски транспорт да ползват не само държавните служители от МВР, а и ЛРТП.

Зам.-министър Вучков не е отговорил на въпроса каква е позицията на ръководството на МВР по изпратеното от Европейския полицейски съюз писмо до Премиера, Парламента и Министъра на ВР, въпреки че му е бил зададен точно и конкретно два пъти.

Предложеният ЗИД на ЗМВР е приет от КОРВС с явно гласуване.

На всички присъстващи членове на комисията са били раздадени папки , съдържащи предложенията за промени в ЗМВР и съвместната Декларация на СФСМВР, ССЗБ, БОЛ „Раковски” и НСП „Огнеборец” от 16.09.2010г.

Представители на ССЗБ участваха в пет работни срещи през м.август и м.септември с представители на СФСМВР , НСП "ОГНЕБОРЕЦ" , БОЛ "Раковски".

На срещите бяха обсъдени и въпроси свързани със ЗИД на ЗМВР , касаещи служителите на МП-ГД"ИН".В тази връзка ССЗБ подкрепя изцяло направените от СФСМВР предложения към ЗИД на ЗМВР и ще продължи да работи в тясно сътрудничество със СФСМВР споделяйки общото желание за намиране на решения по проблемите на служителите , отчитайки интереса и нуждите на своите членове.

 
Новини

Допълнителни средства в размер на над 7 млн. лв. ще бъдат осигурени за нормалното функциониране на местата за лишаване от свобода

Въпреки предприетите мерки за оптимизиране на разходите и провеждането на режим на икономии при разходването на бюджетни средства, утвърдените бюджетни кредити на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и териториалните и служби за 2010 г. не достигат за осигуряването на дейността по изпълнение на наказанията, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Към момента предвидените средства за издръжка са недостатъчни за осигуряването на прехраната, снабдяването с лекарствени средства и консумативи, за медицинското обслужване и за битовото осигуряване на лишените от свобода и задържаните лица. В резултат на нарастващата задлъжнялост към фирмите-контрагенти сериозно се възпрепятства доставката на стоки и извършването на услуги, което силно затруднява нормалното функциониране на териториалните служби на ГДИН.

Неблагоприятната работна среда, напрежението в ежедневната работа на служителите в местата за лишаване от свобода, очакваната промяна в условията за пенсиониране и други фактори катализираха напускането на системата през тази година на голям брой служители. В резултат на освобождаването им от работа, възникнаха сериозни затруднения, свързани с изплащането на дължимите им обезщетения.

С оглед преодоляване на затрудненията Министерският съвет прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода.

По бюджета на Министерство на правосъдието за 2010г. ще бъдат предоставени допълнителни средства в размер на 7 596 570 лв., от които 3 996 570 лв. за издръжка на местата за лишаване от свобода и 3 600 000 за изплащане на обезщетения на освободени служители.

Виж_повече