До Зам. Министъра на
Правосъдието на
Република България
Христо Ангелов

ДЕКЛАРАЦИЯ


от Управителния съвет на ССЗБ

Членовете на ССЗБ ще направим своеобразен мирен протест на 12.12. 2009 г. от 9,00 ч. до 11,00 ч. на същата дата, като проведем Митинг пред сградата на ОД на МВР – гр. Пазарджик, с адрес площад „Съединение”. Смятаме, че сме ощетени при разпределяне на работното време и най-вече отчитането му, размера на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд, сумата за храна и други.

Много от тези проблеми сме изпратили в писмен вид на министъра на правосъдието с молба за среща, но и до момента не сме получили покана за такава. Най – важното ни искане, чрез този протест е започване на диалог с Министерство на Правосъдието .

Мнението ни е, че всички проблеми, засегнати в декларацията на СФС МВР, касаят и нас в пълна степен.

Организираният от нас Митинг НЯМА политическа насоченост или политически искания.


…………….2009г. УС на ССЗБ                Председател:………........

                                                                            /Илия Божилов/

 
До УС
на С Ф С М В Р
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на ССЗБ

Уважаеми колеги,

Декларираме, че членовете на ССЗБ ще подкрепим исканията на синдикатите в МВР, като направим своеобразен протест на 12.12. 2009 г. Тъй като на същата дата сме насрочили Общо събрание на ССЗБ, което ще се проведе в гр. Пазарджик, имаме намерение от 9,00 ч. до 10,00 ч. на същата дата да протестираме пред сградата на ОД на МВР – гр. Пазарджик. Надяваме се, че ще получим подкрепа на Синдикално дружество на СФСМВР – гр. Пазарджик, като ги очакваме до нас.

Мнението ни е, че всички проблеми, засегнати в декларацията Ви, касаят и нас в пълна степен. Смятаме, че и ние сме ощетени при разпределяне на работното време и най-вече отчитането му, размера на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд, сумата за храна и т.н. Много от тези проблеми сме изпратили в писмен вид на министъра на правосъдието с молба за среща, но и до момента не сме получили покана за такава.

Осъзнавайки важността на проблемите и необходимостта от вземане на спешни мерки, ние заставаме до Вас, защото сме убедени, че заедно можем повече.

25.11.2009.г. УС на ССЗБ
 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на Съюза на надзирателите на затворите в България

Уважаеми колеги,

Декларираме, че членовете на ССЗБ ще подкрепим исканията на СФСМВР, като се включим активно в подписката и в националния митинг на 27.09.2009 г.

Нашето мнение е, че всички причини, изтъкнати в декларацията Ви, поради които ще се проведе протеста в двете фази, се отнасят в пълна степен и за нас – служителите в Министерство на правосъдието.


Осъзнавайки важността на проблемите и необходимостта от спешни промени в НК, ние заставаме до Вас, защото сме убедени, че заедно ще успеем да постигнем целите си.


УС на ССЗБ

17 Сеп 2009г.

 

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
гр. ПАЗАРДЖИК
гр. Пазарджик, Затвора, ул. „Ивайловско шосе”, тел.: 0889316072, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

До
Министъра
на Правосъдието
гр. София


М О Л Б А

от Илия Димитров Божилов –
председател на Управителния съвет
на Синдикат на служителите в затворите в България


Уважаема госпожо Министър,

Поради множеството наболели служебни проблеми, от името на Управителния съвет на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/ и от името на Председателите на Местните дружества към ССЗБ, моля за среща, в подходящо за Вас време.

До настоящия момент, освен 50 членове от Затвора Пазарджик,
имаме учредени следните Местни дружества:
1. Гр.Велико Търново - 50 членове;
2. Гр. Бобов дол – 75 членове;
3. Гр. Враца – 60 членове;
4. ЗО „Черна гора” към затвора гр. Ст. Загора – 25 членове;
5. Гр. Ст. Загора - Затвора – 25 членове.

Общо 285 са членовете на Синдиката на служителите в затворите в
България до момента.

23 Авг 2009

 

                          СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
                  гр. Пазарджик, ул. “ Ивайловско шосе” - Затвора e-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на ССЗБ

Ние, членовете на ССЗБ с огромно възмущение научихме за психологическия натиск, от страна на ръководството на затвора в гр. Пазарджик, който се оказва върху Зам. Председателя на ССЗБ г-н Тодор Денев след излъчване на репортажа по БТВ на 19.08.2009г. за условията на труд в затвора в гр. Пазарджик.

Ние не приемаме методите на ръководството на затвора в гр. Пазарджик, с които се оказва натиск върху служители, заради това, че са се осмелили да изкажат своето мнение и да покажат мизерните условия, в които са принудени да работят, както и опитите на ръководството да заглуши справедливия глас на обикновения служител.

Заявяваме, че заставаме категорично зад думите и действията на г-н Тодор Денев, както и подкрепяме изцяло казаното от него в репортажа.

20.08.2009.г. УС на ССЗБ

 
Още статии...