Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България

                       TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

    

                                            ОБРЪЩЕНИЕ НА УС НА ССЗБ

Уважаеми колеги , членове на ССЗБ , по повод зачестилите напоследък сигнали до УС на Сдружението и председателите на СД свързани с проблеми на служители от различен характер и по различни поводи , се обръщаме към Вас с молба да оцените водената от нас последователна и конструктивна политика за постигане целите на организацията и решението ни , като управително тяло да поставяме пред политическото и професионално ръководство въпросите засягащи работещите в българските затвори , арести и пробационни служби на приоритетен принцип.

УС на ССЗБ ще положи усилия и ще разработи  собствена програма чрез която ще можете подробно да се запознаете с визията ни за развитие на СО , за подобряване ефективността на местните структури и проблемите разрешаването на които ще бъдат основна наша цел подредени по важност.

Вече Ви уведомихме за създаването на Съвет за социално партньорство към МП и заявената готовност от страна на професионалното ръководство да се премине към конкретно обсъждане и разрешаване на проблемите на служителите.Това е факт , който разчитаме , като сигнал , че ще започне реален и ефективен диалог и МП и ГД”ИН” приемат ССЗБ за равноправен и пълноценен партньор.

За ползотворната ни работа с други организации и  медиии ще се убедите след реализиране в близко бъдеще на съвместните ни проекти.

За пореден път споделяме с Вас разбирането си , че СО сме всички ние и ще постигнем резултата , който желаем тогава , когато всеки осъзнае това и поеме своята отговорност.В тази връзка желаем да ни информирате за вашите мнения и предложения свързани с работата на ССЗБ и подавате сигнали относно проблеми от трудово-правен характер  до УС и председателите на СД. 

Декларираме готовността си да защитаваме всеки един член на СО , който е лоялен към представляваната от нас структура и съвестно и отговорно изпълнява своите задължения като служител на МП.  Настоящото обръщение приемете , като израз на поетия от нас ангажимент да бъдете добре информирани , да има прозрачност в управлението на Синдикат на служителите в затворите в България и той да се изгражда и развива на демократични принципи.

Желаем Ви Успех !

13.07.2010г.                                                                                                                              УС на ССЗБ

 
                                    Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                   TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

    

                                                                                 До       

                                                                                 Печатни и електронни медии в РБългария


 
   Уважаеми дами и господа редактори и журналисти на независими и свободни българси медии ,

   На 27.04.2010г. „Синдикат на служителите в затворите в България” навършва една година от своето създаване.Официалната регистрация на Сдружението в съда преди една година позволи за първи път в историята на затворите в България упражняващите професии в системата на ГД”ИН” към МП  да имат възможност да участват и развиват своя организация, чрез която да отстояват и защитават свои основни социално-икономически и трудови интереси и права в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна. Този повод и желанието ни публично да поздравим всички членове и симпатизанти на нашето младо сдружение ни накара да потърсим съдействие  от вас с надеждата , че това може да стане факт  чрез вашата медия , за което предварително благодарим.

     Пожелаваме живот и здраве на онези колеги ,които показват висок морал , ценностни качества и  успяват да преодолеят всички препятствия за да изпълнят достойно своя служебен дълг.В същото време благодарим на всички свои членове , симпатизанти и съмишленици в лицето на сродните на нас синдикални организации за тяхната подкрепа , оказаното доверие и помощ за реализиране на предприетите от нас инициативи и действия за постигане целите на Сдружението.

         Едновременно  с  това за пореден път използваме случая да изкажем нашата готовност да работим съвместно с всички институции в РБългария за разрешаване на тежките проблеми , пред които са изправени работещите в пенитенциарната система  и които със съжаление отбелязваме , че се задълбочават .

26.04.2010г.                                                                                                     УС на ССЗБ

Пазарджик                                                                                                       Председатели на СД

 

Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

 ДЕКЛАРАЦИЯ

ССЗБ декларира, че не приема каквито и да било действия, целящи уронване престижа на сдружението. Всякакви квалификации и злонамерени коментари на ръководители от териториалните служби на ГДИН относно  представители на местни структури на ССЗБ и техни действия, целящи манипулиране членовете на синдикалната организация, за каквито сигнали получаваме от някои дружества, считаме за неразбиране същността на синдикалната дейност и откровен опит да се принизи значението и.

Няма да позволим оказване на какъвто и да било неоснователен натиск над членове на сдружението, както и използване на синдиката, за разрешаване на  вътрешни конфликти. Това, освен всичко друго, тълкуваме като вмешателство в работата на ССЗБ и за в бъдеще ще предприемаме нужните действия  за защита на всеки наш член, като в същото време  уведомяваме надлежно за подобни прояви МП и институциите, които преценим в рамките на ЕС.

Нашите действия до тук , за постигане целите на организацията са законосъобразни и породени единствено от  желание за разрешаване на тежките проблеми, пред  които са изправени служителите в системата на ГДИН и очакваме това да се случва в дух на партньорство!                                                                                                                  

24.04.2010г.                               УС на ССЗБ                         Председатели на СД   


 

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
гр. Пазарджик, ул. “ Ивайловско шосе” - Затвора e-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

До УС
на С Ф С М В Р
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на ССЗБ

Ние членовете на ССЗБ декларираме пълна и безусловна подкрепа на вашите искания в откритото писмо до ръководителите на МВР и държавата. Проблемите, които ви съпътстват съществуват и при нас в ГД „Изпълнение на наказанията”. Тук също имаше декларирана готовност за диалог от страна на ръководството, но на практика такъв все още няма. Създават се всевъзможни пречки и изисквания пред нас за започване на диалог, както и дежурното оправдание, че пари няма. Пред нас също остро стои проблема с материално-техническото обезпечаване на служителите. Полагането на извънреден труд и неговото отчитане е дискриминационно, дори в по-голяма степен отколкото е в МВР. Вещевото доволствие е голям проблем, който съществува от 2003 година. Изразява се в крайно недостатъчно количество и видове произведени артикули, като по този начин нито един служител не може да изпълни цялата сума от лимита, а остатъка отива незнайнио къде. Субективното отношение към членове на ССЗБ е проблем, който се появи от момента на създаване на синдиката. Освен това,  в системата на затворите в България, служителите са лишени от всякаква възможност за отдих за себе си и семействата си в съществуващата почивна база на Министерство на правосъдието. Докато в МВР обикновеният служител може да си позволи да почива заедно със семейството си, то при нас това е практически невъзможно, заради невероятно високите цени, като по този начин почивката остава приоритет само за хора на високи постове , както от ГД „Изпълнение на наказанията” така и от Министерство на правосъдието.
Заплащането на труда ни, добавките за храна и вещево доволствие са идентични с тези в МВР и се определят от Закона за МВР, затова ние подкрепяме изцяло искането за увеличение на тези суми.

Предвид казаното дотук, ние, членовете на Синдиката на служителите в затворите в България декларираме, че ще застанем рамо до рамо с вас във всички обществени прояви на Синдикалната федерация на служителите от МВР с пълния ни капацитет от членове и симпатизанти.

09.02.2010.г. УС на ССЗБ

 
Още статии...