Действия на ССЗБ

 
На завършилото днес заседание на извънредния съвет на УС на Синдикат на служителите в затворите в България беше обсъдена тревожната обстановка в сектора, във връзка с : продължаващата липса на ясна политика по отношение на наказателно изпълнителните органи в последните две десетилетия ; отсъствието на връзка между отпусканите от държавата средства за издръжка на системата и реално необходимите за нормалното и функциониране ; незачитането на трудови и социални права на служителите ; проявите на ограничаване на синдикални права ; непрозрачността и непрецизността в кадровата политика ; липсата на прозрачни процедури на обществените поръчки за доставка на униформено облекло и обувки; и др..

          Отчитайки сериозното напрежение сред съсловието, УС взе следните решения:

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми колеги, членове, симпатизанти,

С настоящия текст целим да Ви запознаем с позицията на Синдикат на служителите в затворите в затворите в България относно проектоспоразумение за сътрудничество с Министъра на правосъдието.

 

УС на Синдиката на служителите в затворите в България засега отлага предвидения за 27 юли национален протест на служителите на затвори и арести. Синдиката ще обсъди на заседание на Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието, предложенията на Министерството за решаване на проблемите в сектора и определените срокове за изпълнение на мерките, след което ще вземе окончателно решение дали, кога и под каква форма да протестира.

 
Действия на ССЗБ

Синдиката на служителите в затворите в България изпрати писмо - предложение до 42-то Народно събрание.С позицията си до 42-то Народно събрание, Синдиката отправя искане депутатите да приемат законодателни промени, за квалифициране на извършените спрямо служителите на ГД"Изпълнение на наказанията" и ГД"Охрана" телесни повреди като по - тежко наказуеми случаи спрямо основните състави на телесните повреди в НК.

 
Действия на ССЗБ

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,

В нашата страна най-после започнаха процеси, които в най-ярка форма показват, че демокрацията и зачитането на правата и свободите на хората имат шанс.

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,

 
Още статии...