Действия на ССЗБ

  

ДО ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

В Р.БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ: ДО ПРЕСЦЕНТЪРА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 
Действия на ССЗБ

На основание чл.25 ал.5 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Иван Петров - председател на УС на Синдиката на служителите в затворите в България, свиква Извънредно закрито заседание на Управителния съвет (задължително присъствие), от 12.00 часа, на 09.05.2014 год. /петък /, в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив, при следния дневен ред:

 
Действия на ССЗБ

Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ) е в готовност да обяви официална безрезервна подкрепа на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи (СФСМВР), да участва солидарно в съвместни инициативи и протестни действия, срещу, бездействието относно отлаганото приемане на промените в Закона за МВР (ЗМВР), както и опитите да се възобнови отново темата, свързана с прокарването на предложения засягащи и ограничаващи социалните права на служителите в Сектор "Сигурност".

 
Действия на ССЗБ

 

Синдиката на служителите в затворите в България изпрати писмо до Министъра на правосъдието, във връзка с размяната на становища по ПИДПЗИНЗС, като възрази срещу разпоредбата, в частта на чл.16, ал.2 от предложения за обсъждане oт ГД"Изпълнение на наказанията" ПИДЗИНЗС.

Целия текст на писмото, четете по - долу:

 
Действия на ССЗБ

На свое открито заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., УС на Синдиката на служителите в затворите в България прие официална декларация с позицията на Синдиката, по предложенията на Министерството на правосъдието от 9 ноември 2013 г.

Текстът на декларацията четете по-долу :

 
Още статии...