Действия на ССЗБ

Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/, Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ и Национална асоциация „Сигурност“ /НАС/ организират протест на 18.10.2014г. /събота/ от 14.00 ч. в градинката пред Централна баня в гр. София, с последващо шествие до Министерство на труда и социалната политика и Президентството.

 
Действия на ССЗБ

 

ДО ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
В Р.БЪЛГАРИЯ

      УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ В БЪЛГАРИЯ,

      Във връзка с тиражираната в медийното пространство информация, относно одобреното от Служебното правителство предложение за въвеждане на възраст, за пенсиониране за военни, полицаи и служители в затворите - станало ясно от стенограмата от правителственото заседание миналата сряда, на което е бил гласуван доклад с нови мерки по Националната програма за реформи на България за 2014-та година, Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България заявява:

 
Действия на ССЗБ

                                                                                             ДО

                                                                           Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

                                                                           ПРЕЗИДЕНТ

                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                      

                                                                            Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

                                                                            ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                            И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                        

                                                                           КОПИЕ :

                                                                           СПИСЪК С МЕДИИ

                               

                                                     ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА ССЗБ

       

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

         И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

         УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

 

Въпреки убеждението ни, че проблемите трябва да се решават не с ултиматуми, а с аргументи, обществен и секторен социален диалог, такива в системата на затворите в България липсват и тя остава последната институция, която работи с тоталитарни способи и инструменти. За съжаление решенията продължават да се вземат без нас потърпевшите.

 
Действия на ССЗБ

                                

На 22.05.2014г. от 12.00ч. се проведе пресконференция пред журналисти в БТА – гр. София, организирана от Синдикат на служителите в затворите в България, на тема: Оценка на ситуацията - проблеми, решения и предизвикателства пред служителите в местата за лишаване от свобода.

 
Действия на ССЗБ

На 21 май 2014 г., в град Пловдив се проведе извънредно разширено заседание на Управителния съвет на Синдикат на служителите в затворите в България.На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, Контролната комисия, председателите на синдикални дружества, членове на сдружението.

 
Още статии...