В медийте

Всички български затворници, които са били осъдени в страни от ЕС и излежават там присъдите си, може да бъдат трансферирани до няколко месеца обратно у нас. До тази мярка може да се стигне, ако Европейската комисия реши да приложи приетото преди няколко години Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г.. То се отнася до прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода.

 
В медийте

Правосъдното министерство се съгласи с част от препоръките, друга остава без последствия заради липса на пари
 
Условията в затворите, които станаха обект на множество остри критики от страна на международни организации, са повод за серия от препоръки на националния омбудсман Константин Пенчев. Това се разбира от частичния доклад на обществения защитник в рамките на националния превантивен механизъм срещу полицейското насилие, както и срещу жестокото и унизително отношение към лица, лишени от свобода, научи "Сега".
 
В медийте

Председателят на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) Иван Петров е дългогодишен служител в местата за лишаване от свобода. Петров е старши надзирател в пловдивския арест и говори пред "Правен свят" за проблемите пред колегите му в цялата страна и исканията на синдиката, на които засега държавата отговаря в бъдеще време.

 
В медийте

Почивката по време на дежурства на служителите в затворите, в която те нямат право да напускат работното си място, вече ще се отчита като работно време и ще се заплаща. Това предвижда нова заповед на правосъдния министър Диана Ковачева, съобщиха от Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).

Новата заповед за реда за разпределяне на работното време в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) и териториалните й служби е издадена на 6 август т.г., на основание чл.211 от Закона за МВР във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. С нея правосъдният министър отменя действащата заповед от 2007 г. на тогавашния правосъден министър Миглена Тачева, а новата влиза в сила от датата на нейното издаване. Заповедта е изпратена на ГДИН и териториалните й служби за сведение и изпълнение.

С нея "времето на разположение в поделението, където се изпълняват служебните задължения и физическото присъствие на служителите, се включва и отчита за работно време", съобщиха от синдиката и уточниха, че с промените в нормативната уредба ще се компенсира като извънреден труд и участието на държавни служители на ГДИН в действия по предотвратяване и овладяване на кризи, бедствия и други извънредни ситуации.

Действащите до момента разпоредби доведоха до куп дела на служители срещу ГДИН, защото отработено време не им се изплащаше, а от дирекцията изтъкваха като свой аргумент въпросната заповед. В производствата по трудовите спорове, съдиите, както на първа, така и на втора инстанция, по всички приключили дела се произнесоха преимуществено в полза на служителите, поясниха от синдиката и дадоха за пример спечелени дела на техни колеги от затворите в Плевен, Бобов дол и др.

В този смисъл е решение на Плевенския районен съд от 18 юли т.г., в което съдът осъжда ГДИН да изплати на старши надзирател от затвора в Плевен 2558 лева за положен извънреден труд, който не е отчетен и 395,95 лева лихви. Сумата е от 24-часови дежурства, от които обаче са отчитани като работни само 20 часа, защото четирите часа почивка не се отчитат като работно време. В тази почивка обаче служителите нямат право да напускат района на поделението си и нямат право да събличат униформата си.

"В този смисъл, съдът намира, че се касае до несъщинска почивка, в която служителят изпълнява, дори и в намален обем, своите служебни задължения и няма право да напуска работното си място, както и да съблича работното си облекло/униформа. Съдът намира, че тези четири часа, съставляват част от работното време на надзирателите, като част от надзорно-охранителния състав на местата за лишаване от свобода, при даване на 24-часово дежурство. Възражението на ответника, че тези часове не са част от работното време, на основание издадената заповед № ЛС-03-1182/10.10.2007г. на Министъра на правосъдието, за тях не се дължи възнаграждение, е неоснователно. Цитираната заповед не съставлява индивидуален административен акт, който да подлежи на самостоятелно обжалване, и съответно, при констатирано от съда противоречие със закона, не следва да бъде прилагана.", се казва в решението на състава с председател съдия Ралица Маринска. В същия дух е и решение на Ловешкия районен съд от 3 юли т.г. по дело, заведено срещу ГДИН от пенсиониран командир на отделение в ловешкия затвор.

"При тези данни съдът приема, че четирите часа, наречени "почивка", нямат белезите на същинска почивка, която да не се включва в работното време, тъй като през времетраенето им, на практика ищецът не е имал право да напуска работното си място, нито да съблече униформата си и е следвало да бъде в готовност да изпълнява задълженията си. От това следва, че тези четири часа са представлявали част от работното време на ищеца, тъй като през това време той е бил не само на разположение на работодателя, но и фактически е изпълнявал задълженията си, макар и в по-ограничен обем", се казва в решението на състава с председател съдия Ивелина Йорданов, който осъжда ГДИН да изплати на ищеца 2636,20 лева за неплатен извънреден труд и 341,86 лева лихви.

През изминалата година синдикатът сигнализира контролните органи за нарушения на трудовото законодателство по отношение на служителите на ГДИН, а след сигнал и проверка от експерти на омбудсмана Константин Пенчев, той също настоя за осъвременяване на нормативната уредба и предприемане на мерки за гарантиране на трудовите права на служителите, съобразно европейското законодателство.

С новата заповед проблемът нормативно изглежда решен, но проблем може да се окаже финансирането. В края на март заместник-правосъдният министър Пламен Георгиев заяви в интервю за "Правен свят", че парите не стигат за изплащане извънредния труд, но се правят опити, за да се намери допълнително финансиране.


Източник: Правен свят

 
В медийте

Двама надзиратели от Затвора гр. Плевен осъдиха главната дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) към Министерството на правосъдието за това, че не им е изплащан извънредният труд, по примера на други свои колеги от различни затвори и следствени арести в страната.

Това е първият случай, в който надзиратели от Плевен успяват да спечелят съдебен спор срещу ведомството, заради категоричния отказ на ръководството на ГД"ИН" да заплащат часовете извън работното време, в които надзирателите прекарват в местата за лишаване от свобода.

Служителите на затвора в Плевен печелят делото на първа инстанция, след като Плевенски районен съд осъжда ГДИН да им изплати възнаграждения за положен извънреден труд, ведно със законната лихва и направените по делото разноски.

Източник: Darik


 
Още статии...
Вход