Новини

 

Свиквам заседание на УС на сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30 юни 2016 год. /четвъртък /, от 11.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, гр. Пловдив, бул. " Македония " № 21А, на което ще се обсъждат текущи въпроси.

 
Новини

С много болка съобщаваме, че на 17 юни, на 53-годишна възраст ни напусна Иван Петров, председател на УС на Синдиката на служителите в затворите в България - от 2010 до 2016 г.Неговото име се свързва седем години като лидер на всички протести на работещите в затворите.В синдикалния си път Петров реализира множество проекти с цел издигане престижа на пенитенциарните служители.Иван Петров оставя дълбока диря в най-новата история на България и съвременното синдикално движение.

Дълбок поклон пред човека, живял честно и достойно, пред едно голямо сърце, в което винаги имаше топлина и любов за всички! Отиде си един скъп за нас човек, отдаден на каузата на Синдиката на служителите в затворите в България.

Последно сбогом с него ще си вземем на 18 юни, в Ритуална зала на Рогошки гробища - Пловдив, от 11.00 часа.

УС на Синдикат на служителите в затворите в България

 
Новини

Гергана Георгиева, главен директор на ГДИН е изпратила писмо с указания, за уреждане на претенциите на служители на дирекцията за неизплатен извънреден труд за минали години, с които не са сключени споразумения през 2015г, което дава ход на процедура по предложения за извънсъдебно уреждане на проблема със засегнатите, породен от доминиращото поведение на ръководния състав на отделни административни структури.

 
Новини

Министерството на правосъдието и Синдиката на служителите в затворите в Българя се обединиха относно политиката в местата за лишаване от свобода.

 
Новини

Министъра на правосъдието Екатерина Захариева и заместник-министър Красимира Филипова ще проведат разговори с ръководството на Синдиката на служителите в затворите в България.Срещата ще бъде в столицата, на 29 март (вторник) от 10.30 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието.

 
Още статии...