Новини

На 18.09.2016г., в конферентната зала на Хотел "Трявна", гр. Трявна  се проведе общо събрание на Синдикат на служителите в затворите в България.

Във връзка с решение на УС от 17 август, бе свикано общо събрание на организацията, което се проведе на 18.09.2016 г., в конферентната зала на Хотел "Трявна", гр. Трявна от 12.00 часа при следния дневен ред.

 
Новини

 

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОМБУДСМАН

изх. № 6791/23.08.16 г.

 
Новини

Свиквам заседание на УС на сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 04 август 2016 год. /четвъртък /, от 12.30 часа в гр. Сливен, в Регионален център за икономическо развитие. АДРЕС: гр.Сливен. ул."Димитър Пехливанов" 3-А.

 
Новини

 

Свиквам заседание на УС на сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30 юни 2016 год. /четвъртък /, от 11.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, гр. Пловдив, бул. " Македония " № 21А, на което ще се обсъждат текущи въпроси.

 
Новини

С много болка съобщаваме, че на 17 юни, на 53-годишна възраст ни напусна Иван Петров, председател на УС на Синдиката на служителите в затворите в България - от 2010 до 2016 г.Неговото име се свързва седем години като лидер на всички протести на работещите в затворите.В синдикалния си път Петров реализира множество проекти с цел издигане престижа на пенитенциарните служители.Иван Петров оставя дълбока диря в най-новата история на България и съвременното синдикално движение.

Дълбок поклон пред човека, живял честно и достойно, пред едно голямо сърце, в което винаги имаше топлина и любов за всички! Отиде си един скъп за нас човек, отдаден на каузата на Синдиката на служителите в затворите в България.

Последно сбогом с него ще си вземем на 18 юни, в Ритуална зала на Рогошки гробища - Пловдив, от 11.00 часа.

УС на Синдикат на служителите в затворите в България

 
Още статии...