Новини

Уважаеми колеги , на основание на чл.25 ал. 4 и ал. 5 и  и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ свиквам заседание на Управителния съвет на ССЗБ на 29 юли 2014 год. / вторник / от 12.00 часа в гр. Пловдив в заседателната зала на ОСИН , Областна пробационна служба гр. Пловдив , бул. " Македония " № 21а .

 
Новини

Синдикалното дружество на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) – гр.Варна е възмутено от безпринципното решение на дисциплинарно наказващия орган, с което старши пожарникар Валентин Йорданов, е бил наказан дисциплинарно, защото си е вършил работата по време на бедствието в „Аспарухово“.

 
Новини

Снимка: vsekiden.com
 
Уважаеми г-н Петров, благодаря ви за вниманието. Имате право в уточненията, които правите. Съжалявам, ако съм 
предизвикала вашето огорчение в стремежа си да защитя обществения интерес по темата, която лично ви засяга.    .  
При първа възможност ще публикуваме правото ви на отговор.
 
С уважение - Анна Заркова  
 
Новини

                            

На 27 април 2014г. Синдикат на служителите в затворите в България чества своя 5 - годишен юбилей.С чувство на изпълнен граждански и обществен дълг синдикатът отбеляза своята годишнина с тържествен коктейл, на 25 април, в Пиано бар "АРБАТ"- Руски културен център, гр. София, заедно с партньори, журналисти, официални гости, ръководители от системата на Министерството на правосъдието и ГД"Изпълнение на наказанията".

 
Новини
 
Още статии...