Новини

Вчера 16.02.2015г. служители от ОД "Охрана" - гр.София, учредиха първото синдикално дружество на Синдикат на служителите в затворите в България в структурите на ГД "Охрана". Учредителите ясно заявиха, че в днешните постоянно променящи се времена, единствената гаранция за защита на правата на служителите в Министерството на правосъдието е тяхното обединение. Очаква се още през идния месец служители от останалите областни звена на ГД "Охрана" да последват техният достоен пример.

Добре дошли, колеги!

 
 
Новини

  Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Вчера, 27.01.2015 г., на работната среща, която се проведе по искане на министъра на правосъдието Христо Иванов, Заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов и Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) се срещнаха с УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).

 
Новини

Министър Христо Иванов и заместник-министрите на правосъдието Андрей Янкулов и Петко Петков ще проведат разговори с ръководството на Синдиката на служителите в затворите в България във връзка с представяне на план за административни, финансови и организационни мерки за оптимизиране на дейността и разходите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО). Срещата ще бъде в столицата, на 27 януари (вторник) от 11.00 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието.

 
Новини
               

                                                           О   Б   Я   В   А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“  / ССЗБ / , гр. Пазарджик,  на основание  чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква Общо събрание на 21 и 22  февруари  2015 г. / събота / от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел *** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ - гр.Варна
 При следния  Дневен ред:

 
Още статии...