Новини

 
Днес, 02.10.2017 г., ВПД  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) - Свилен Цветанов се срещна с представители на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).
 
Новини

Във връзка с постъпили запитвания и за да избегнем спекулации по темата, официално информираме, че на 07 септември 2017 г. Ивайло Григоров в качеството си на член на УС на Синдиката на служителите в затворите в България депозира искане на УС с Вх. № 12586 / 07.09.2017г. пред ГД"ИН", относно неизплатен извънреден труд и предявени заявления - претенции пред ГД "ИН" за обезщетения за /временна неработоспособност и др. / без застрахователно покритие, поради несключен застрахователен договор към месец август 2017г., със следния текст:
 
Новини

 
Със своя заповед от 11.08.2017 г. ВПД Гл. директор на ГД"ИН" - Старши комисар Свилен Цветанов уважи жалбата на И.Н.Т надзирател I-степен в Затвора, гр. Белене и отмени наложеното му със заповед № Л 584/18.05.2017 г. на началника на затвора, гр. Белене дисциплинарно наказание "Порицание" за срок от 6 /шест/ месеца, поради това, че " процесната заповед е издадена в нарушение на въведения в ППЗИНЗС специален процесуален ред за налагане на дисциплинарни наказания".
 
Новини

 

                                                                                                                      ДО
                                                                                                                      УС НА СФСМВР

                                                                                                                      ДО
                                                                                                                      СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР
                                                                                                                                    

                                                                         ДЕКЛАРАЦИЯ

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   Ние, членовете на Синдикат на служителите в затворите в България за пореден път изразяваме нашата солидарност с вас. Изразяваме одобрение и подкрепа за справедливите социални искания на служителите на Министерството на вътрешните работи. Поздравяваме ви за решението да отбележите професионалния празник на служителите от МВР - 5 юли не с тържества, а с протест. В същото време прекланяме глава и отдаваме цялата си признателност в памет на служителите на МВР, загинали при изпълнение на служебния дълг.
 
Новини

До дни Министерството на правосъдието ще изготви писмо до Министерството на финансите с предложение за финансови мерки с цел унифициране на заплащането на работещите в системата на местата за лишаване от свобода с този на служителите на МВР.

Това съобщи министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на среща с представители на Синдиката на служителите в затворите в България.

 
Още статии...