Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30. 07. 2021 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. Дневен ред:

 1. Представяне и запознаване със сключения договор със счетоводна фирма. Обсъждане и вземане на решения относно осъществяването на финансовите дейности на УС и СД, начина им на отчитане и сроковете за това;

 2. Разглеждане на резултатите от проведена анкета на тема подобряване качеството на вещевото доволство. Вземане на решение за предприемане на следващи стъпки по инициирането на работна група за изработка на тестова униформа;

3. Разни

Ясен Тодоров - Председател на УС на ССЗБ 

 
Прессъобщение до медиите
Уважаеми медии,
Във връзка с постъпил сигнал до Управителния съвет и Контролната комисия на Синдикат на Служителите в Затворите в България за наличие на данни, за неправомерно разходвани финансови средства на Сдружението, Ви информираме, че към настоящия момент Ивайло Григоров е временно отстранен от длъжностите Председател и член на УС и не може да представлява интересите на членската ни маса. По случая е създадена нарочна разширена комисия, която да изясни всички обстоятелства около постъпилите данни в сигнала и изготви доклад, който да върне доверието на членовете и симпатизантите към Синдиката. Създалата се ситуация е безпрецедентна, предвид изповядваните ценности и идеали, и несъпоставима с безупречната репутация на ССЗБ, изградена през последните 12 години.
УС на ССЗБ
20.05.21год.
 

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 19. 05. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. Дневен ред:

     1. Вземане на решение за нова дата за провеждане на годишно ОС на ССЗБ.  

   2. Обсъждане и вземане на решения по текущи въпроси, касаещи служителите на двете специализирани дирекции, постъпили въпроси и сигнали от членове на Сдружението;

    3. Разни 

 

       И. Григоров - Председател на УС

 

Свиквам  разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 10. 03. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. Дневен ред:

    1. Вземане на решение за дата и място за провеждане на годишно ОС на ССЗБ.

    2. Разни 

 

       И. Григоров - Председател на УС

 

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България", на 20. 11. 2020 год. /петък/, от 11.00 часа в гр. София, в заседателната зала на офиса на ССЗБ, в сградата срещу ГДИН. Дневен ред:

  1. Предоставяне на възможност на Радослав Мартинчев да изложи присъствено въпросите и позицията си за работата на УС, депозирани на пощата на УС ;

  2. Разглеждане на чл.26 ал.1 от Устава на ССЗБ и прилагането му в настоящата работа на УС ; 

  3. Поставяне и обсъждане на актуални теми с председателите на синдикалните дружества ;

  4. Разни.

     И. Григоров - Председател на УС    

 
Още статии...