Действия на ССЗБ

Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ) е в готовност да обяви официална безрезервна подкрепа на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи (СФСМВР), да участва солидарно в съвместни инициативи и протестни действия, срещу, бездействието относно отлаганото приемане на промените в Закона за МВР (ЗМВР), както и опитите да се възобнови отново темата, свързана с прокарването на предложения засягащи и ограничаващи социалните права на служителите в Сектор "Сигурност".

 
Действия на ССЗБ

                                                                ДО

                                                                                                               Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

                                                                                                               МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                                               НА Р.БЪЛГАРИЯ

                                                                                                

                                                                                                               ДО

                                                                                                               Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

                                                                                                               ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСДАТЕЛ И

                                                                                                               МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                       

                                                                                                              КОПИЕ ДО:

                                                                                                              БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

 

                                                    ДЕКЛАРАЦИЯ

                                   ОТ  СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

    Чрез настоящата декларация УС на Синдиката на служителите в затворите в България без да показва неуважение към единни политически субекти и техните доктрини, ясно и отговорно заявява, че застава зад Заместник-министъра на правосъдието Илия Ангелов, чиято оставка е несправедливо искана от ВМРО според нашите разбирания.

    Синдиката на служителите в затворите в България подкрепяме наложения стил на работа на настоящия екип на Министерството на правосъдието и диалогичния подход в отношенията, който Зам.-министъра на правосъдието се опитва да наложи в духа на добрите управленски практики.Едновременно с това декларираме, че постигнатите добри резултати в управлението и работата на ГД”Изпълнение на наказанията” и ГД”Охрана” в последната една година са постигнати с активната намеса на ресорния заместник министър.

    Синдиката на служителите в затворите в България призовава към разумни действия и въздържане от прибързани и погрешни действия.Изразяваме своята убеденост, че оставането на заемания от г-н Илия Ангелов държавен пост е в интерес, както на работата свързана с решаването на тежките проблеми в местата за лишаване от свобода и продължаването на позитивните промени в тази посока, така и на работата с българите извън пределите на Родината.

 

 

                  27 февруари 2014г.                                                                                 УС НА ССЗБ
 
Действия на ССЗБ

 

Синдиката на служителите в затворите в България изпрати писмо до Министъра на правосъдието, във връзка с размяната на становища по ПИДПЗИНЗС, като възрази срещу разпоредбата, в частта на чл.16, ал.2 от предложения за обсъждане oт ГД"Изпълнение на наказанията" ПИДЗИНЗС.

Целия текст на писмото, четете по - долу:

 
Действия на ССЗБ

На свое открито заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., УС на Синдиката на служителите в затворите в България прие официална декларация с позицията на Синдиката, по предложенията на Министерството на правосъдието от 9 ноември 2013 г.

Текстът на декларацията четете по-долу :

 
Действия на ССЗБ

 
На завършилото днес заседание на извънредния съвет на УС на Синдикат на служителите в затворите в България беше обсъдена тревожната обстановка в сектора, във връзка с : продължаващата липса на ясна политика по отношение на наказателно изпълнителните органи в последните две десетилетия ; отсъствието на връзка между отпусканите от държавата средства за издръжка на системата и реално необходимите за нормалното и функциониране ; незачитането на трудови и социални права на служителите ; проявите на ограничаване на синдикални права ; непрозрачността и непрецизността в кадровата политика ; липсата на прозрачни процедури на обществените поръчки за доставка на униформено облекло и обувки; и др..

          Отчитайки сериозното напрежение сред съсловието, УС взе следните решения:

 
Още статии...