УС на Синдиката на служителите в затворите в България засега отлага предвидения за 27 юли национален протест на служителите на затвори и арести. Синдиката ще обсъди на заседание на Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието, предложенията на Министерството за решаване на проблемите в сектора и определените срокове за изпълнение на мерките, след което ще вземе окончателно решение дали, кога и под каква форма да протестира.

 
Действия на ССЗБ

Синдиката на служителите в затворите в България изпрати писмо - предложение до 42-то Народно събрание.С позицията си до 42-то Народно събрание, Синдиката отправя искане депутатите да приемат законодателни промени, за квалифициране на извършените спрямо служителите на ГД"Изпълнение на наказанията" и ГД"Охрана" телесни повреди като по - тежко наказуеми случаи спрямо основните състави на телесните повреди в НК.

 
Действия на ССЗБ

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,

В нашата страна най-после започнаха процеси, които в най-ярка форма показват, че демокрацията и зачитането на правата и свободите на хората имат шанс.

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,

 
Действия на ССЗБ

                                                                                               ДО   БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

                                                                                                           ДО   ПРЕЗИДЕНТА  

                                                                                                           НА   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                                           Г-Н  РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

 

                                                               О Т К Р И Т О      П И С М О

 

                       УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
                              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
,

 
Действия на ССЗБ

Снимка: Обл. адм.-Стара Загора

Декларация на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

Синдиката на служителите в затворите в България винаги е подкрепял справедливите искания на военнослужещите от Българската армия. В тези съдбоносни за България дни, считаме за свой дълг да изразим отново нашата позиция.

 
Още статии...