Действия на ССЗБ

                                                                                             ДО

                                                                           Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

                                                                           ПРЕЗИДЕНТ

                                                                           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                      

                                                                            Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

                                                                            ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                            И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                        

                                                                           КОПИЕ :

                                                                           СПИСЪК С МЕДИИ

                               

                                                     ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА ССЗБ

       

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

         И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

         УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

 

Въпреки убеждението ни, че проблемите трябва да се решават не с ултиматуми, а с аргументи, обществен и секторен социален диалог, такива в системата на затворите в България липсват и тя остава последната институция, която работи с тоталитарни способи и инструменти. За съжаление решенията продължават да се вземат без нас потърпевшите.

 
Действия на ССЗБ

                                

На 22.05.2014г. от 12.00ч. се проведе пресконференция пред журналисти в БТА – гр. София, организирана от Синдикат на служителите в затворите в България, на тема: Оценка на ситуацията - проблеми, решения и предизвикателства пред служителите в местата за лишаване от свобода.

 
Действия на ССЗБ

На 21 май 2014 г., в град Пловдив се проведе извънредно разширено заседание на Управителния съвет на Синдикат на служителите в затворите в България.На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, Контролната комисия, председателите на синдикални дружества, членове на сдружението.

 
Действия на ССЗБ

На основание чл.25 ал.5 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Иван Петров - председател на УС на Синдиката на служителите в затворите в България, свиква Извънредно разширено заседание на Управителния съвет с участието на председателите на Синдикални дружества (задължително присъствие), от 12.00 часа, на 21.05.2014 год. /сряда /, в Конферентната зала на хотел " Родопи " гр.Пловдив, бул. "Кукленско шосе" № 12 , при следния дневен ред:

 

                                                                                             До  Иван Михалев

                                                                                             гл.редактор на в-к  „Труд”

 

                               Уважаеми    г-н Михалев,

 

Пишем Ви относно публикация в електронното издание на вестник „Труд” от 09 май 2014 г. с автор Анна Заркова и заглавие „Къде гледат надзирателите”.

 
Още статии...