Действия на ССЗБ

Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ) е в готовност да обяви официална безрезервна подкрепа на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи (СФСМВР), да участва солидарно в съвместни инициативи и протестни действия, срещу, бездействието относно отлаганото приемане на промените в Закона за МВР (ЗМВР), както и опитите да се възобнови отново темата, свързана с прокарването на предложения засягащи и ограничаващи социалните права на служителите в Сектор "Сигурност".

 
Действия на ССЗБ

 

Синдиката на служителите в затворите в България изпрати писмо до Министъра на правосъдието, във връзка с размяната на становища по ПИДПЗИНЗС, като възрази срещу разпоредбата, в частта на чл.16, ал.2 от предложения за обсъждане oт ГД"Изпълнение на наказанията" ПИДЗИНЗС.

Целия текст на писмото, четете по - долу:

 
Действия на ССЗБ

На свое открито заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., УС на Синдиката на служителите в затворите в България прие официална декларация с позицията на Синдиката, по предложенията на Министерството на правосъдието от 9 ноември 2013 г.

Текстът на декларацията четете по-долу :

 
Действия на ССЗБ

 
На завършилото днес заседание на извънредния съвет на УС на Синдикат на служителите в затворите в България беше обсъдена тревожната обстановка в сектора, във връзка с : продължаващата липса на ясна политика по отношение на наказателно изпълнителните органи в последните две десетилетия ; отсъствието на връзка между отпусканите от държавата средства за издръжка на системата и реално необходимите за нормалното и функциониране ; незачитането на трудови и социални права на служителите ; проявите на ограничаване на синдикални права ; непрозрачността и непрецизността в кадровата политика ; липсата на прозрачни процедури на обществените поръчки за доставка на униформено облекло и обувки; и др..

          Отчитайки сериозното напрежение сред съсловието, УС взе следните решения:

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми колеги, членове, симпатизанти,

С настоящия текст целим да Ви запознаем с позицията на Синдикат на служителите в затворите в затворите в България относно проектоспоразумение за сътрудничество с Министъра на правосъдието.

 
Още статии...