Свиквам  разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 10. 03. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. Дневен ред:

    1. Вземане на решение за дата и място за провеждане на годишно ОС на ССЗБ.

    2. Разни 

 

       И. Григоров - Председател на УС

 

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България", на 20. 11. 2020 год. /петък/, от 11.00 часа в гр. София, в заседателната зала на офиса на ССЗБ, в сградата срещу ГДИН. Дневен ред:

  1. Предоставяне на възможност на Радослав Мартинчев да изложи присъствено въпросите и позицията си за работата на УС, депозирани на пощата на УС ;

  2. Разглеждане на чл.26 ал.1 от Устава на ССЗБ и прилагането му в настоящата работа на УС ; 

  3. Поставяне и обсъждане на актуални теми с председателите на синдикалните дружества ;

  4. Разни.

     И. Григоров - Председател на УС    

 
Новини

В изпълнение на двустранните договорености за взаимодействие между СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и „ГРАНСКИ НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЯТА“ /НСП/, в т.ч Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония, ССЗБ изпрати писмо до посланика на Република Северна Македония с искане, той от своя страна да алармира македонското правителство за предприемане на мерки за решаване на съществуващите проблеми относно синдикалните, социалните и трудовите права на  служителите в сектора за „Обществен ред“ и „Сигурност“ на Република Северна Македония.

 

     Уважаеми членове и симпатизанти на ССЗБ, граждани на Република България, в общественото и медийно пространство беше обявено предложение, от 01.01.2020г. първият ден нетрудоспособност /болнични/ да не се заплаща от работодателите, а да бъде за сметка на работещите. В тази връзка УС на ССЗБ се противопоставя категорично на подобно решение и го заклеймява, като срамно посегателство срещу социалните и осигурителните права на всички български граждани. Невъзможността на Държавата да се справи с едни порочни практики придобива цинични нюанси и посяга в тежък момент, чрез лишаване от средства, на възможността да се лекуваме. Демотивиращо действат опитите да се внуши, че работниците и служителите са измамници. Ето защо ССЗБ заявява подкрепа и готовност да се включи в протестни действия на национално представителните синдикати, в случай, че проект за подобно решение се внесе в Народното Събрание на Република България.

 

         УС на Синдикат на Служителите в Затворите в България 

 

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 07. 08. 2019 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. На заседанието ще бъдат поставени и обсъдени текущи организационни въпроси , които касаят огранизацията и членовете ѝ.

И. Григоров - Председател на УС

 
Още статии...