Новини

На 21 юни от 13:00 часа в новият офис на Синдикат на служителите в затворите в България, се състоя работна среща на УС на синдиката със заместник - министърът на правосъдието проф. Николай Проданов.

 
Новини

 
Вчера, 06.06.2017 г., ВрИД  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) - Свилен Цветанов се срещна с представители на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).
 
На срещата присъстваха  Свилен Цветанов - ВрИД гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД"ИН"), Нина Димитрова – началник на отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ (ФРО) в ГД"ИН" и Христо Николов – гл. експерт „ТРЗ” в ГД"ИН".
 
От страна на ССЗБ в разговорите участваха Христо Илков - председател на УС, Радослав Мартинчев - зам.-председател на УС, Десислава Любомирова - зам.-председател на УС и Ивайло Григоров - член на УС на синдиката.
 
На срещата бяха разгледани следните въпроси поставени от страна на ССЗБ:
 
Новини

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11 март (събота) 2017 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел *** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ - гр.Варна при следния

 

Синдикатът на служителите в затворите в България получи днес писмо, с което Красимира Филипова, зам.-министър на правосъдието поздравява членовете на сдружението и всички служители, по случай професионалния празник на ГД "Изпълнение на наказанията" - 29 януари:
 
Новини

Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. прие правителството в оставка, като изтеглена точка първа от дневния ред на правителствено заседание, проведено на 18 Януари 2017 г. С постановлението се предоставят допълнително 10 млн.лв. на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и за Главна дирекция "Охрана". На гласуването в залата присъстваха и представители на Синдиката на служителите в затворите в България.

 
Още статии...