Новини

Във връзка с решение на УС от 15 май т.г., Синдиката на служителите в затворите в България официално от днес, стартира консултации с представители на синдикалните организации на служителите в сектор „Сигурност" за започване на съвместни мероприятия в национален план срещу предложенията за пенсионна реформа.

 
Новини

Свиквам заседание на УС на сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 15 май 2015 год. /петък /, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, гр. Пловдив, бул. " Македония " № 21А, на което ще се обсъждат текущи въпроси.

 
Новини

Днес по покана на Заместник - министъра на правосъдието Андрей Янкулов ще се проведе среща между ръководствата на Министерството на правосъдието, ГД"ИН", ГД"Охрана", Синдиката на служителите в затворите в България и ръководствата на синдикалните организации от КНСБ и СЛРТП, които са страна по Колективния трудов договор (КТД).

 
Новини

Уважаеми дами и господа,

Агенция за публични комуникации, връзки с обществеността и реклама Ancor A Gente и Синдиката на служителите в
затворите в България, Ви кани на пресконференция за стартирането на проект "Да спасиш живот ".

 
Новини

Със заповед №1.2077/3 от 01.04.2015г. Гл. комисар Росен Желязков уважи жалбата на Р.В.С. надзирател II-степен в Поправителен дом, гр. Бойчиновци и отмени наложеното му със заповед №62/27.02.2015г. на началника на Поправителен дом, гр. Бойчиновци дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Случаят е пореден, на отменено наказание, след юридическо подпомагане на синдикален член на Синдикат на служителите в затворите в България.

 
Още статии...