Новини

Днес по покана на Заместник - министъра на правосъдието Андрей Янкулов ще се проведе среща между ръководствата на Министерството на правосъдието, ГД"ИН", ГД"Охрана", Синдиката на служителите в затворите в България и ръководствата на синдикалните организации от КНСБ и СЛРТП, които са страна по Колективния трудов договор (КТД).

 
Новини

Уважаеми дами и господа,

Агенция за публични комуникации, връзки с обществеността и реклама Ancor A Gente и Синдиката на служителите в
затворите в България, Ви кани на пресконференция за стартирането на проект "Да спасиш живот ".

 
Новини

Със заповед №1.2077/3 от 01.04.2015г. Гл. комисар Росен Желязков уважи жалбата на Р.В.С. надзирател II-степен в Поправителен дом, гр. Бойчиновци и отмени наложеното му със заповед №62/27.02.2015г. на началника на Поправителен дом, гр. Бойчиновци дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Случаят е пореден, на отменено наказание, след юридическо подпомагане на синдикален член на Синдикат на служителите в затворите в България.

 
Новини

На.19.03.2015 год. в следствен арест – Разград към ОС”ИН”  бе учредено Синдикално дружество на Синдикат на служителите в затворите в България.Учредители на местното дружество станаха надзирателите от ареста в града.За председател на синдикалната структура е избран Тошо Неделчев, а за негов заместник Пламен Пенев. През седмицата новоприетите членове, които срещат идентични с колегите си от страната проблеми, чието решаване ще търсят с общи усилия занапред, ще се срещнат по тяхна покана с Христо Илков - зам.-председател на УС на сдружението.

 
Новини

На 21.02.2015 г., в Конферентната зала на хотел „Плиска“ в КК „ Златни пясъци „ - гр. Варна се проведе годишното отчетно събрание на ССЗБ. На събранието, от председателя на УС - Иван Петров, беше изнесен отчетен доклад за дейността на съюза през 2014 година. Доклада обхващаше всички значими мероприятия проведени през отчетната година по основните направления на дейност.

 
Още статии...