Новини

Със заповед / лс 04-835 / 23.06.2010г. / на Министъра на правосъдието Г-жа Маргарита Попова е определен състава на съвета за социално пртньорство в Министерство на правосъдието.

Постоянни представители на ССЗБ :

1.Иван Петров

2.Златко Глухарски

3.Емил Велков

Резервни членове :

1.Пламен Монов

2.Ясен Тодоров

3.Кирил Кръстев

 

 

От днес сайтът разполага със система за изпращане на съобщения между потребителите. За да ползвате системата трябва единствено да се логнете в сайта й от дясната страна ще Ви се появи меню с наименование "Пощенска кутия".

При клик на линка "Ново съобщение" ще Ви се отвори прозорец в който можете да напишете вашето съобщение и от горния десен ъгъл да изберете до кой точно потребител искате да го изпратите.

( както е показано на снимката от долу )

 

 
Системата е вградена и във форума на сайта, като на вашият профил във форума можете да намерите съответно линковете за изпращане на съобщения, получени съобщения и изходящи съобщения и кошче.
( както е показано на следващата снимка )
 
 

 

 
Новини

В Министерството на правосъдието предстои създаване на Съвет за социално партньорство

В Министерството на правосъдието предстои създаване на Съвет за социално партньорство и утвърждаване на Правила за организацията и дейността му. Като членове на Съвета е предвидено да участват представители на ръководството на министерството, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, на Главна дирекция „Охрана”, на Държавно предприятие Фонд „Затворно дело”, синдиката на служителите в затворите в Р България, синдиката на служителите в Главна дирекция „Охрана” в Р България, федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации и синдиката на работещите по трудово правоотношение в местата за лишаване от свобода. Членове на Съвета могат да бъдат и представители с делегирани права от служители, нечленуващи в изброените по-горе синдикални организации.


В тази връзка служителите, нечленуващи в тези синдикални организации, могат да излъчат представители, които на 07.04.2010 г., в заседателната зала на Министерството на правосъдието, от 11.00 часа, да вземат участие в създаването на Съвета за социално партньорство.

Виж_повече