Новини

В писмо до министър-председателя Бойко Борисов и Министъра на правосъдието Цецка Цачева се обявяваме в подкрепа на взетото днес решение за увеличение на бюджета на МВР с 100 млн. лв.

В становище до институциите ние заставаме зад цялостната философия на кабинета за социална справедливост и еднакво третиране на служителите в службите за сигурност поддържана от правителството през целия етап на преговори с нас.
Пълен текст на писмото:

 
Новини

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10.02. (събота) 2018 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел *** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ - гр.Варна при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 
Новини

 

На 22 декември 2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.Заседанието протече при дневен ред от четири точки.

 
Новини

На 21 декември 2017г. правосъдният министър Цецка Цачева разговаря с представители на Синдикат на служителите в затворите в България.

В срещата участваха от Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/, Синдикат "Охрана" и главните директори на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" /ГДИН/ Свилен Цветанов и на Главна дирекция "Охрана" /ГДО/ Георги Жеков. На разговорите присъстваха още ресорният заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и главният секретар на ведомството Стоян Стоянов.

 
Новини

Към месец декември 2017 г. неизползвания от служителите на ГД „ИН“ отпуск, натрупан през годините е 192 550 дни.
Това показват данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ предоставени на Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 
Още статии...