Новини

Към месец декември 2017 г. неизползвания от служителите на ГД „ИН“ отпуск, натрупан през годините е 192 550 дни.
Това показват данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ предоставени на Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 
Новини

 

В деловодството на МП беше подадено писмо от председателя на УС на ССЗБ Христо Илков, с искане за среща с министъра на правосъдието по повод на проблемите изтъкнати неведнъж от Синдикат на служителите в затворите в България. Ето го и текста на самото писмо:

 
Новини

 

Няма удовлетворителен резултат от втората среща по Бюджет’2018 между представителите на Синдикат на служителите в затворите в България и Министерството на правосъдието.

 
Новини

 
Днес, 02.10.2017 г., ВПД  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) - Свилен Цветанов се срещна с представители на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).
 
Новини

Във връзка с постъпили запитвания и за да избегнем спекулации по темата, официално информираме, че на 07 септември 2017 г. Ивайло Григоров в качеството си на член на УС на Синдиката на служителите в затворите в България депозира искане на УС с Вх. № 12586 / 07.09.2017г. пред ГД"ИН", относно неизплатен извънреден труд и предявени заявления - претенции пред ГД "ИН" за обезщетения за /временна неработоспособност и др. / без застрахователно покритие, поради несключен застрахователен договор към месец август 2017г., със следния текст:
 
Още статии...